MANGLERUD/E6: Veistrekningen innover fra bygrensen forbi Klemetsrud, Mortensrud, Skulleruddumpa og Abildsø til Ryen, Manglerud, Bryn og Ulven er stadig en problemstrekning med mye trafikk og ulykker.

LES OGSÅ: Ser lys i enden av Manglerud-tunnelen

Det har vært mange lokale aksjoner for å få bedret forholdene. Noe er blitt bedre, men det er de store grepene mange venter på – blant annet tunnel for å skjerme mot støy og forurensning.

Nå varsler Statens vegvesen oppstart av detaljregulering av E6 - Manglerudprosjektet, med høring og offentlig ettersyn av forslaget deres i perioden 14. august til 25. september.

LES OGSÅ: Bryn miljøforum møtte samferdselsministeren

Statens vegvesen inviterer i den anledning til to informasjonsmøter.

Informasjonsmøtene avholdes torsdag 27. august og onsdag 9. september, begge to fra klokken 18-20 på Høyenhall skole.

Statens vegvesen vil her fortelle om to prosjekter:

Det ene er å utbedre mellom Klemetsrud og Ryen med nytt kollektivfelt/tungbilfelt. Det andre er tunnel mellom Abildsø og Bryn og videre til Teisen og Ulven.

I Nasjonal transportplan er Manglerudprosjektet prioritert med oppstart først i 2018–2023. Det er snakk om finansiering både med statlige midler og bompenger.

LES OGSÅ: Vil ha Manglerudtunnel - og ny T-banelinje sørover