ØSTENSJØ/ALNA: Bryn Miljøforum har laget sitt eget forslag til hvor de mener Manglerudtunnelen bør gå.

I motsetning til forslag fra Statens vegvesen foreslår de sammenhengende tunnel fra Abildsø til Alna, mens de statlige forslagene har noe av strekningen i dagen.

LES OGSÅ: To informasjonsmøter om Manglerudprosjektet

Må skåne befolkningen

– Vi mener det er viktig at de som skal ta avgjørelser, kommer ut i terrenget og får se, sa Dag Bjerke, leder av miljøforumet, da han sist uke overrakte det alternative tunnelforslaget til samferdselsminister Ketil Solvik Olsen (Frp).

Samferdselsministeren møtte miljøforumet ute i felten sammen med partifellene Carl I. Hagen fra bystyret og Tommy Skjervold fra Østensjø bydelsutvalg.

– Vi vil også gjerne få understreke at planen det her er snakk om, ikke bare er for å få frem trafikken, men å bedre miljøet i et tett befolket boligområde. Vi snakker om en miljøtunnel, og den skal skåne befolkningen, poengterte Dag Bjerke under befaringen.

LES OGSÅ: Vil ha fortgang i tunnelbygging på Manglerud

Ikke forsering

– Lokalbefolkningen har ventet lenge på tunnelen. Kan det bli snakk om forsering, for slik det er nå, vil det ta mange år før arbeidene kan komme i gang?

– Det er mange veiprosjekter som gjerne skulle komme frem i køen, svarer samferdselsministeren, som ikke ser for seg tidsendring selv om Oslopakke 3 er under revurdering.

Under befaringen ved den trafikkerte gjennomfartsåren fremhevet Carl I. Hagen at hovedstaden ikke får nødvendige veipenger i forhold til befolkningsmengden.

Tommy Skjervold, som er tredjekandidat på Frps bystyreliste, håper på en tunnel så fort som bare mulig.