RYEN: Forslaget er et resultat av folkemøtet i november der Bryn Miljøforum ble bedt om å samle sine kommentarer og redegjøre for den løsningen de mener er best for en fremtidig Manglerudtunnel.

LES OGSÅ: Vil ha fortgang i tunnelbygging

En tunnel som først og fremst er et miljøtiltak for de 10.000 beboere som berøres av støy fra E6. I 2020 regner man med at 100.000 biler vil kjøre over Ryen hver dag.

Ingen trafikk i dagsone

– Det spesielle med forslaget er at det viser både Statens vegvesens to forslag og vårt ved siden av hverandre (se faktaboks) sier Dag Bjerke, leder av Bryn Miljøforum.

– Forskjellen er at Statens Vegvesen vil at trafikken vestover fortsatt skal gå over bakken, mens vi ikke vil ha noen del av Manglerudtunnelen opp i dagen, sier han.

– Vi vil bygge ned eksisterende E6 til lokalvei med to felt forbi Høyenhall skole og en smal firefelts vei nord for Bryn og sør for Ryen. Tunnelen skal ha to rampeløsninger for lokaltrafikken til Bryn og Ryen.

LES OGSÅ: Fortsatt mørkt på gangbrua over E6

T-bane langs E6

I tillegg til tunnel, mener Bryn Miljøforum det må bygges t-bane fra Ryen til Gjersrud- Stensrud hvor det planlegges 7000-10.000 nye boliger.

– Trafikken over Ryen vil bare øke og øke, og når Follobanen ikke får holdeplass i den «nye bydelen», må det bli ny t-bane. Ikke en forlengelse fra Mortensrud eller Bergkrystallen, men fra Ryen sørover langs E6. Med holdeplass blant annet på Abildsø, sier Dag Bjerke.

Han mener dette kan være løsningen på den helhetlige planen Bryn Miljøforum etterlyser for å bedre trafikkmiljøet i det berørte området.

– Vårt planforslag oppfyller kommuneplanens mål om byvekst gjennom kompakt byutvikling og t-banebasert fortetning, sier han.

Når Manglerudtunnel og ny t-banelinje kan bli en realitet, er imidlertid fortsatt uvisst.

LES OGSÅ: 7.april stenges t-banelinje 3 i ett år

Må følge med penger

– Statens Vegvesen skal utrede forslagene. De må få ordre fra politisk hold om å starte prosjekteringen umiddelbart, slik at spaden kan settes i jorda og Manglerudtunellen stå ferdig i 2025. Tunnelen er en del av både Oslopakke 3, dessuten Nasjonal Transportplan 2008-2027. Vi forventer at politikerne ikke bare kommer med ord, men at det også følger penger med oppdraget, sier Bjerke.

LES OGSÅ: Ser endelig lys i Manglerudtunnelen

I 17 år har Bryn Miljøforum, et tverrpolitisk interessefellesskap, kjempet for at gjennomgangstrafikken skal legges i tunnel fra Abildsø til Teisen.

– Kampen er ennå ikke vunnet, men vi nærmer oss, sier Dag Bjerke.

LES FLERE SAKER FRA NORDSTRANDS BLAD:

Cafe Utsikten fortsatt stengt

Nå blir det skikkelige doer på Hvervenbukta

EKT i økonomisk krise