MANGLERUD: De som bor langs E6 og Ring 3 fra Abildsø, forbi Ryen og Manglerud til Bryn, har i en årrekke øynet et håp om å få en Manglerud-tunnel. Stadig har de blitt «lovet» noe konkret, og nye planer og penger har blitt lagt på bordet.

Tirsdag morgen kunne politikere fra Høyre, Fremskrittspartiet, Venstre og Kristelig Folkeparti legge frem en nyhet knyttet til Nasjonal Transportplan (NTP). Det er nemlig nå politisk flertall for ytterlige kroner til Manglerud-tunnelen.

Når regjeringen ved påsketider legger frem Nasjonal Transportplan, vil den inneholde 1,1 milliarder kroner til E6 Manglerudprosjektet.

Men som vi har skrevet gjentatte ganger, har den opprinnelige Manglerudtunnel-planen blitt vesentlig lengre. Den strekker seg nå fra Klemetsrud, forbi Skullerud, Abildsø, Ryen, Manglerud og Bryn til Ulven og Smalvoll.

LES OGSÅ:

Ser på nye tunnelmuligheter på E6

Kontrakt for E6 Manglerudprosjektet er i boks

Forstår utålmodighet

Arbeidene skal begynne lengst sør fra Klemetsrud og innover. Dette betyr at man for de pengene som det nå er flertall for å sette av, ikke rekker lenger enn til Abildsø. I tid betyr dette at strekningen Abildsø – Bryn først kan komme en gang etter 2030.

- Vi forstår folks utålmodighet, sa Guri Melby (V) da den nye "økonomipakken" ble lagt frem utenfor Manglerud senter tirsdag morgen denne uken. Og hun fikk oppfølging av Ola Elvestuen (V), Eirik Lae Solberg (H), Nicolay Astrup (H), Lars Petter Solås (FrP) og Oddbjørg Minås (KrF). Men alle var enige om at man var kommet et langt skritt lenger med de nye pengene.

- For hadde vi ikke hatt disse pengene, hadde vi ikke kunnet planlegge videre, og da hadde det ikke blitt noen Manglerud-tunnel, sa Eirik Lae Solberg.

 

LES OGSÅ:

Manglerud-tunnel med i Oslopakke 3

- Etterlengtet

 -Det er viktig med en Manglerudtunnel som har god kapasitet for å legge mest mulig av trafikkbelastningen under bakken, det mener vi er mulig å gjøre uten å øke bompengebelastningen for folk flest. Vi krever full fremdrift uten økt bruk av bompenger, sier Lars Petter Solås (FrP) fra Nordstrand.

- Manglerudtunnelen er et etterlengtet prosjekt, spesielt for oss i Oslo Øst. Det har vært snakket om Manglerud-tunnelen i lang tid, men det de fire borgerlige partiene viser med å få prosjektet inn i NTP er at tiden for snakk nå er på vei over i tiden for handling. Det er viktig for oss at tunnelen får god kapasitet så den blir brukt, da får lokalområdene bedre luft og nye muligheter for byutvikling. I tillegg vil en mer effektiv trafikkavvikling føre til mindre gjennomgangstrafikk over Nordstrandsplatået og Østensjø, sier Solås.

LES OGSÅ:

Vil ha ny T-banelinje sørover langs E6

Ser lys i enden av Manglerud-tunnelen

- Bekymret

På Abildsø har lokalbeboere i årevis kjempet for å redusere gjennomfartstrafikken

En rekke trafikksikkerhetstiltak er de senere årene blitt gjennomført og Aksjon Enebakkveien fikk stoppet planer om å sende 2000 lastebillass med betong gjennom Abildsø-krysset. Men de største ønskene som justering av bomringen og tungtransportforbud for å holde bilene på E6 fremfor at de kjører Enebakkveien er ennå ikke oppfylt.

Per Julius Helweg i trafikkgruppa ved FAU på Abildsø skole synes ikke nyheten om Manglerud-tunnelen er gledelig.

I et innlegg på facebooksiden "Noe må gjøres med farten i Enebakkveien - nok er nok" skriver han følgende:

- Normalt ser jeg håp og muligheter. Men for dette området er jeg bekymret etter tirsdagens bombe om at Manglerudtunnelen ikke vil være ferdig før tidligst om cirka 20 år (!) dersom den i det hele tatt bygges, skriver Helweg og fortsetter:

- Dermed vil bydelen bli strupt av trafikk når Nordstrand Høyre faktisk har fått Mosseveien nedgradert og snart vil bli kun en lokalvei. Og snart vil ALLE skilt mot Oslo fra syd pekes mot; deg og Abildsø. Tungtrafikk, gjennomgangstrafikk - you name it.Myndighetene bruker tydeligvis metoder overfor oss i Oslo øst som de ikke bruker eks. i Asker (ref vestre Billingstad 4000 nye mennesker); DVs VPOR-planlegging av utbygging som innebærer enklere og raskere prosess.
Det betyr at store utbygginger vil skje i bydelen, samt Gjersrud-Stensrud mens E18 og E6 begge skal bruke dagens motorvei gjennom området, skriver Helweg i innlegget.

LES OGSÅ DEBATTINNLEGG OM MANGLERUDTUNNELEN:

Der ingen skulle tru at nokon kunne bu

Høyre sikrer Manglerudtunnelen

Kollektivtrafikk er viktigst