Folk på Nordstrand og Østensjø elsker å gi bort ting gratis: Tine fra Munkerud har til og med gitt bort mat

Aldri er det registrert så mange «Gis bort»-annonser i bydelene Nordstrand og Østensjø som i år.