Gå til sidens hovedinnhold

Nå blir det miljøfartsgrense igjen

Artikkelen er over 2 år gammel

Vegvesenet ser at folk ikke respekterer farten - og innrømmer at det er gode grunner til det. Nå kan ordningen bli endret.

OSLO: 1. november er det igjen duket for miljøfartsgrenser på noen av de viktigste gjennomfartsårene i Oslo.

Da innføres 60 km/t på følgende strekninger:

  • Rv 4 Sinsen-Grorud
  • Ring 3 Ryen-Granfosstunnelen
  • E18 Hjortnes-Lysaker (gjelder hverdager fra 06:00-22:00)
  • Rv 163 Østre Aker vei Økern-Stovner

Miljøfartsgrensene har vært et svært omdiskutert tiltak i mange år, der både lovligheten og effekten av tiltaket har vært problematisert.

Vil bruke fartsgrensen annerledes

Statens Vegvesen skriver i en pressemelding at et problem er at de omstridte fartsgrensene ikke blir respektert:

- En av hovedutfordringene med tiltaket er at trafikantene ikke overholder fartsgrensen, skriver vegvesenet i pressemeldingen.

Det kan det være en grunn til, for Statens vegvesen vedgår nå at fartsgrensene ikke brukes når det faktisk er behov for dem:

- Et viktig grep er å innføre miljøfartsgrense i de periodene når svevestøv er et utpreget problem. Dette betyr at vi nå vil vurdere et opphold i miljøfartsgrenseperioden midtvinters, og heller ha en noe lenger periode utover våren, da problemene med oppvirvling av svevestøv faktisk er størst. Vi håper at dette vil bidra til at flere forstår at dette innføres for en grunn, sier overingeniør Henrik Ness Mikkelsen i Statens vegvesen.

Ulovlig å bryte grensen, selv om den er unødvendig

Statens vegvesen understreker at det ikke er frivillig å følge fartsgrensene:

- Det er viktig å påpeke at miljøfartsgrensen ikke er frivillig. Kjører man for fort på disse strekningen risikerer man samme reaksjon fra politiet som overalt ellers, sier han.

Han understreker at de nå gjennomfører flere tiltak for å redusere svevestøvproblematikken i Oslo, inkludert rengjøring og bruk av magnesiumklorid for å dempe støvoppvirvlingen.

– Det er effekten av disse tiltakene til sammen som gir utslag, ikke tiltakene hver for seg. Men miljøfartsgrensen fungerer bare om vi får en faktisk fartsreduksjon. Bedre luft om vinteren gjør at flere med helseplager kan bevege seg utendørs om vinteren, og det bidrar til at Oslolufta blir bedre for alle, avslutter Mikkelsen.

LES OGSÅ: E6 Oslo øst: Fem kilometer tunnel og dobbel veibredde