Mobilforbud på skoler bryter med Grunnloven, mener eksperter

ULIK PRAKSIS: Mange skoler opererer med såkalte mobilhotell hvor telefonen låses inn ved skolestart og hentes ved skoleslutt. Andre krever at telefonen ligger i skolesekken.

ULIK PRAKSIS: Mange skoler opererer med såkalte mobilhotell hvor telefonen låses inn ved skolestart og hentes ved skoleslutt. Andre krever at telefonen ligger i skolesekken. Foto:

Av
Artikkelen er over 1 år gammel

Jusseksperter mener måten mange skoler praktiserer forbud mot mobiltelefoner kan være i strid med både Grunnloven og menneskerettighetene.

DEL

I en undersøkelse blant 1.000 norske rektorer som NRK har gjennomført, er det avdekket at 80 prosent av skolene har helt eller delvis innført forbud mot mobiltelefoner i skoletiden. Mange mener det blir mindre mobbing og positiv effekt på læringen ved å ha et slikt forbud.

Mange skoler opererer med såkalte mobilhotell hvor telefonen låses inn ved skolestart og hentes ved skoleslutt. Andre krever at telefonen ligger i skolesekken.

– Kan tilby mobilhotell

Førsteamanuensis Marius Storvik ved juridisk fakultet på Universitetet i Tromsø reagerer på forbudene.

– Skolene kan tilby mobilhotell for oppbevaring av telefoner, men ikke kreve at elevene skal gi fra seg telefonen, sier Storvik, som mener et slikt krav er et inngrep i privatlivet, som både vernes av Grunnloven og menneskerettighetene.

Han sier skolene kan forby bruk av mobil i timene og kanskje i friminuttene, men at det ikke finnes lovhjemmel som gjør at skolen kan kreve at telefonene utleveres og legges i mobilhotell uten samtykke fra elevene.

– Tror de står helt fritt

Professor i privatrett Hans Fredrik Marthinussen ved Universitetet i Bergen støtter Storviks uttalelser.

– Vi har en god del eksempler på at skolene tror de står helt fritt til å sette akkurat de reglene som de syns passer. Det kan skolene ikke, sier han.

Utdanningsdirektoratet svarer at skoleeier kan forby bruk av mobiltelefon i skoletiden dersom det er fastsatt i skolens ordensreglement.

Det legges vekt på at det kan gjøres av pedagogiske årsaker eller for å skåne skolemiljøet.

(NTB)

Artikkeltags