MORTENSRUD: Et forslag til planprogram for Mortensrud er nå ute på høring. Plan- og bygningsetaten (PBE) har utformet forslaget.

Planprogrammet viser hvordan framtidig byutvikling på Mortensrud kan skje på en helhetlig og bærekraftig måte som ivaretar lokale og kommunale behov, heter det i kunngjøringen. Planprogrammet er tilgjengelig på Oslo kommunes nettside.

LES OGSÅ: - Gi oss ny hall, ellers rømmer vi bydelen

Inviterer til møte

Bydel Søndre Nordstrand, Statens vegvesen og Plan- og bygningsetaten inviterer til folkemøte om planene for Mortensrud og Statens vegvesens planer for E6 mellom Klemetsrud og Abildsø.

Plan- og bygningsetaten vil presentere forslag til planprogram for Mortensrud.

Statens vegvesen vil orientere om planene for ombygging av E6 forbi Klemetsrud og Mortensrud.

PBE ønsker flere innspill til planarbeidet, og det vil bli anledning til å stille spørsmål til panelet.

Møtet finner sted i kveld, onsdag 23. november klokken 18.00–20.00 på Lofsrud ungdomsskole.

LES OGSÅ: Jubler over kunstgress på Mortensrud

Fortetting

I planprogrammet fremgår det at området etter hvert kan få cirka 1350 nye boliger.

PBE anbefaler en områdeutnyttelse på 80 prosent for Mortensrud. Tettheten blir høyest rundt kollektivknutepunktet og sentrum.

Cirka 1000 boliger vil bli bygget nord for Mortensrudveien.

Generelt anbefales det høyder på 4–5 etasjer i områder for blokkbebyggelse, med mulighet for inntil 6 etasjer på de mest sentrumsnære arealene.

I tillegg er tre felt utpekt for punkthus opp til 9 etasjer tilsvarende dagens boligblokk på Mortensrud Torg.

Skole og idrett

PBE har store vyer for Mortensrud «sentrum», det vil si området rundt T-banen, senteret og videre sørover.

PBE foreslår å bygge en ny skole med flerbrukshall rett sør for dagens senter. Den nye skolen erstatter dagens Mortensrud skole, mens Lofsrud skole beholdes og oppgraderes.

Idrettsanlegg står også sentralt i planprogrammet. I tillegg til flerbrukshall tilknyttet den nye skolen foreslås en ny landhockeybane sør for kunstgressbanen og cricket lengst sør mot Lofsrudveien.

LES OGSÅ: Endelig ny ridehall på Mortensrud

Sykehjem, svømmehall

Det legges opp til et nytt sykehjem mellom Senter Syd og nye Mortensrud skole. I tilknytning til sykehjemmet kommer omsorgsboliger.

PBE vil se på muligheten for et svømmeanlegg i førsteetasje på sykehjemmet mot skolegården, alternativt som del av skolebygget. Det er også planer for et nytt bibliotek i området.

Nye parker og torg

Flere nye møteplasser, parker og torg skisseres i programmet.

Tre nye parker anbefales: Bypark nord (anlegges nord for Mortensrudveien), Bypark sør (planlagt sør for senteret) og en skogspark, som skal tilrettelegges særlig for uorganisert aktivitet.

Det planlegges tre nye torg: ett mellom parken, turveinettet og Stenbråten skole, ett ved krysset Mortensrudveien og Gamle Bygdevei og ett felles torg for nye Mortensrud skole og sykehjemmet.

Høringsfrist for planprogrammet er satt til 19.12.2016.

Les flere saker om Mortensrud på noblad.no