BU-leder foreslår å innløse hus for å få egen sykkelvei mellom Ulvøybrua og Ormsundveien

Av

Da bydelsutvalget på Nordstrand behandlet trafikksikringstiltak for elever til Nedre Bekkelaget skole, var de enige om at syklister og barn på vei sørfra måtte skilles. Men BU-leder Arve Edvardsen har tanker om et større prosjekt. Han vil ha egen sykkelvei fra Ulvøybrua til Ormsundveien.