Foreslår nytt gang- og sykkelfelt langs Mosseveien – nå skal bydelsutvalget behandle saken

Leder for Nordstrand bydelsutvalg Arve Edvardsen mener noe må gjøres med den farlige situasjonen på Mosseveien for mykere trafikanter. Nå håper han å få byråden med på et forslag om nytt sykkel- og gangfelt, som kan innebære innløsing av noe eiendom.