MORTENSRUD: Khalid Ouaham har vært lærer på Mortensrud i 14 år. Han har god kontakt med ungdommene og det vil han bruke til noe nyttig.

– Jeg har respekt hos de unge. Jeg snakker med dem om alt, derfor tenkte jeg at jeg måtte bruke muligheten, forteller Ouaham.

LES OGSÅ: Former "nye" Mortensrud

Høyt frafall

Ifølge Folkehelseinstituttets statistikkbank var det fra 2013-2015 så mye som 28 prosent som falt ut av videregående skole i Bydel Søndre Nordstrand.


Ouaham fikk derfor idéen om å starte en egen natteravngruppe, som skal forhindre at ungdommene dropper ut av skolen og havner i kriminelle miljøer. Gruppen skal bestå av lærere, foreldre, folk som jobber med ungdom, som for eksempel miljøarbeidere eller trenere og andre frivillige.

– Det er småkriminalitet i bydelen. De som dropper ut av skolen havner ofte i det miljøet. Det er dårligere miljø her nå enn for ti år siden, sier han.

LES OGSÅ: Erna Solberg med i Holmlia-ungdommers film om drop out i skolen

Handler om tillit

– Jeg vil snakke med ungdommen om hva de strever med og om hva de trenger. De får ikke alltid den muligheten. Jeg har vært læreren deres i mange år og jeg har derfor et godt forhold til dem. Det er mange minoritetsspråklige her, og det har mye å si at de får snakke med en fra samme kultur. Vi trenger også minoritetsspråklige foreldre med i gruppa, sier Ouaham.

Målgruppen er 15-16-åringer og oppover, og Ouaham forteller at det ikke er hvem som helst som kan klare å nå frem til disse tenåringene.

LES OGSÅ: Dagravnene er der for barna

– Det handler om tillit. De kommer ikke til å snakke om vanskelige ting hvis de ikke har tillit til deg. Det er kjernen i dette. Hvem som helst kan ikke snakke med en 15-16-åring. Ungdommene kan føle skam ved å snakke med en voksen om ting som er vanskelig, særlig hvis kompisene er der.

– De skal gjerne tøffe seg og for dem er det er ikke tøft å snakke med en miljøarbeider, da kan de bli mobbet, sier han.

Les også disse debattinnleggene:

Mehmet Kaan Inan: Politiet og Bydel Søndre Nordstrand har bommet

Maria Quereshi: Enkle tiltak er ofte de beste

Janne Stømner: Hva gjør politiet på Mortensrud

Vil forsterke eksisterende tilbud

– Det finnes jo natteravner allerede, men denne gruppen skal være mer konkret og være en bro mellom unge og hjelpeapparatet, forteller Ouaham.

Han har vært i kontakt med kolleger og bekjente og han har møtt mye positivitet. Han forteller at blant annet lederen for Natteravnene i Oslo vil hjelpe til.

LES OGSÅ: Dette skal være et møtested for alle

Én av dem som er med på laget er Yassine Arakia, lærer på Bjørnholt skole og bystyrerepresentant for Høyre.

– Jeg syns dette er en kjempeidé. Jeg har selv vært natteravn så jeg vil hjelpe og spre budskapet. Det er mye flott ungdom og jeg har stor tro på prosjektet. Hvis vi kan bidra til å gjøre miljøet enda bedre, er det flott. Det finnes tiltak allerede, men det er kanskje ikke nok til å fange alle, sier han.

LES OGSÅ: Yassine Arakia ønsker flere lærlingplasser

Kjenner ungdommen

– Jeg håper flere foreldre, lærere og folk med daglig kontakt med ungdommen melder seg. Jeg syns det er viktig å engasjere seg i frivillig arbeid, sier Arakia, og legger til:

– Vi kjenner ungdommene og har vært med på å forme dem. Vi skal snakke med alle vi mener vi burde snakke med. Jo flere frivillige som melder seg, jo bedre! Jeg tror dette blir bra, det vil løfte bydelen til der folk vil ha den.

LES FLERE SAKER OM MORTENSRUD HER