Finnes egentlig Nedre Bekkelaget?

Her ser du bilde av lokalhistoriker Dag Jarnøy, men er han innfelt i et bilde av Nedre Bekkelaget, eller Bekkelaget?