NEDRE BEKKELAGET: Bekkelagstunet kalles det nå, det som opprinnelig var Ormsund leir, lokalisert i Ormsundveien.

Mange kjenner det best som Skibsfartens internat, men det var først etter krigen sjøfolkene kom hit.

SE STOR BILDESERIE FRA BEKKELAGSTUNET HER

Ormsund leir ble bygget for den tyske marinen i 1940 og bestod av fem kasernebygg med plass til 300 mann. På tunet er det også to avlange bygg lagt i vinkel som blant annet huset kontor og kantine, samt flere mindre bygninger, som vaktstue og en bunker.

Etter krigen ble leiren gjort om til Skibsfartens internat. I kasernene bodde først elever fra Oslos maritime skoler, senere huset de arbeidsløse sjømenn og hjemvendte krigsseilere. Sjøfolk har hatt tilhold på Bekkelagstunet inntil nylig

Det er Oslo Havn som eier Bekkelagstunet nå. Byantikvaren har foreslått å frede anlegget, siden Ormsund leir er den siste komplette krigsleiren fra andre verdenskrig.

LES OGSÅ: Bekkelagstunet leies ut

Flere titalls hybler

I flere år har Norsk Folkehjelp hatt tilhold på Bekkelagstunet. Ung Oslo har også tilhold her. I portnerboligen er det et legekontor.

I fjor inngikk Oslo Havn en leiekontrakt for Bekkelagstunet med Urtehagen Omsorgssenter AS, ved daglig leder Trond Ali Linstad. Han fremleier fortsatt til de gamle leietakerne der, men har store planer for resten av byggene.

– Nå holder vi på med en relativt omfattende restaurering, det var veldig utslitt her, forteller Linstad og legger til at kasernebyggene snart er klare til å tas i bruk. Her kommer rundt 30 nyoppussede hybler.

(Saken fortsetter under bildet)

Opprinnelig så Linstad for seg å åpne et mottak for unge asylsøkere her, men siden behovet har endret seg siden han tok over, er det nå et åpent spørsmål hvem som skal bo i hyblene på Bekkelagstunet.

Om det blir studenter, sjøfolk, flyktninger som har fått oppholdstillatelse eller noen helt andre gjenstår å se.

(Saken fortsetter under bildet)

LES OGSÅ: Vil frede den siste krigsleiren

Ny grendekafé

I det ene vinkelbygget, der det har vært kantine/messe for soldatene og for sjøfolkene, blir det grendekafé.

– Det er noen lokale folk som ønsker å stå for den daglige driften der, sier Linstad som håper og tror at dette blir et fint tilbud til lokalbefolkningen og andre som kommer på besøk.

(Saken fortsetter under bildet)

– De har planer om å ha kulturvirksomhet, som foredrag og utstillinger, i tillegg til en kafé som etter planen skal ha åpent hver dag, sier Linstad.

LES OGSÅ: Avslår forslag om asylmottak på Bekkelagstunet

Dyrehold og judokurs

På tomten er en nedlagt barnehage og selv om det neppe blir en permanent drift i denne, ønsker Linstad å etablere en besøksbarnehage her.

På tunet kommer det dyr; sauer, geiter, kaniner og høner. Han har også pusset opp og lyssatt bunkeren så barna skal kunne leke inne i den. Det blir lekeapparater og idylliske, grønne omgivelser for barna å boltre seg på.

(Saken fortsetter under bildet)

I ett av kasernebyggenes andre etasje lages det ulike treningsrom. Her skal blant andre Norges Judoforbund starte med kurs om kort tid.

– Hvis noen i området har barn som vil starte med judo, er det bare å ta kontakt, sier Linstad. Det kommer også treningsapparater, aerobicrom og andre aktiviteter i den etasjen.

LES OGSÅ:

Frykter støy og støv i syv år

Lamaer på rømmen

Aktivitet til jul

Rehabiliteringen av Bekkelagstunet nærmer seg slutten, men i kafébygget er det blitt avdekket noen større setning- og råteskader.

– Det er usikkert hvor lang tid det vil ta å utbedre disse skadene. Det er også en viss skjevhet i bygget. Men vi jobber med saken i samarbeid med Oslo Havn og Byantikvaren, sier Linstad.

– Til slutt håper vi jo at dette blir et sted der folk skal synes det er hyggelig å komme, for å se på dyr, kikke seg rundt og ta seg noe å spise og drikke. Vi ønsker at det skal bli et lokalt samlingssted, sier Linstad.

Han regner med å det blir noe aktivitet i Bekkelagstunet allerede før jul.

– Judokursene starter i løpet av en ukes tid. Og så håper jeg at noen har flyttet inn i hyblene før jul, sier Trond Ali Linstad.

SE STOR BILDESERIE FRA BEKKELAGSTUNET HER

Les flere saker fra Nedre Bekkelaget på noblad.no