Nøklevann-demningen snart ferdig

SNART FERDIG: Damanlegget ved Rustadsaga er snart ferdig og overlevering av anlegget skjer trolig neste uke. Bildet er tatt 11. september i år. Alle foto: Kristin Trosvik og Nina Schyberg Olsen

SNART FERDIG: Damanlegget ved Rustadsaga er snart ferdig og overlevering av anlegget skjer trolig neste uke. Bildet er tatt 11. september i år. Alle foto: Kristin Trosvik og Nina Schyberg Olsen

Artikkelen er over 3 år gammel

Damanlegget ved Rustadsaga/Nøklevann er nå i sluttfasen og det blir sannsynligvis formell overtakelse av anlegget i neste uke.

DEL

NØKLEVANN: - Vi vil istandsette området den nærmeste tiden slik at det er ryddig etter anleggsarbeidene, sier prosjektleder Kurt Kristoffersen i Vann- og avløpsetaten (VAV).

VAV opplyser om at vannstanden har vært så og si konstant de siste tre uker på grunn av lite nedbør.

Den 27. september målte vannstanden cirka 161,5 meter.

I slutten av august fylte VAV opp Nøklevann med vann fra Elvvåga med 0,5 meter vann.

30. august målte vannstanden 161,4 så lite har skjedd i september. Dermed gjenstår det fortsatt rundt 2,5 meter før Nøklevann er fylt opp.

LES OGSÅ: 2,6 meter igjen før Nøklevann er fylt opp

Damarbeidet

Bakgrunnen for nedtappingen av Nøklevann var et prekært behov for å rehabilitere den 63 meter lange murdemningen ved Rustadsaga. Dette fordi den ikke tilfredstilte damsikkerhetsforskriftene.

For å få til dette måtte VAV senke vannstanden midlertidig i Nøklevann med rundt 5,5 meter. Arbeidet startet sommeren 2015 og er altså nå i ferd med å ferdigstilles.

Ved normalt vanntilsig skal Nøklevann være fylt opp i slutten av februar 2017, meldte VAV i begynntelsen av september. Men dette avhenger naturlig nok av regnmengden.

YRENDE LIV: Både fiskere, padlere og turgåere strømmet til Rustadsaga 11. september i år.

YRENDE LIV: Både fiskere, padlere og turgåere strømmet til Rustadsaga 11. september i år.

LES OGSÅ: Demningen ikke helt ferdig før til høsten

Status for beverne

Frode Bergan ved Høgskolen i Sørøst-Norge var på befaring ved Nøklevann med kajakk 22. september og observerte de samme beverne som sist.

Det var ingen spor å se ved Sørlimyra, men beverhytta ved Bremsrud hadde ferske spor etter reparasjon av hytta og noe fersk kvist foran.

SØRLIMYRA: Bildet er tatt 25. september.

SØRLIMYRA: Bildet er tatt 25. september.

To voksne dyr ble observert ved Bremsrud.

Ved Sarabråten var det ikke noe tegn til reparasjon av hytta eller andre ferske spor.

LES OGSÅ:

Støtte på utfordringer under demningsarbeid ved Nøklevann

Østmarkas svar på Prekestolen

Ingen unger i år

På den andre siden av vannet (sør for høyspentledningen) var imidlertid hytta som ble oppdaget ved forrige befaring blitt bygd på i takt med vannstandsøkningen.

Her ble det observert fem bevere samtidig og uten særlig tvil er det denne hytta som er i bruk nå.

Bergan fant ingen ungekull så det ser altså ikke ut til at noen av koloniene har fått fram ungekull i år.

Les flere Nøklevann-saker på noblad.no

Artikkeltags