NØKLEVANN: Den planlagte nedtappingen av Nøklevann ble litt forsinket blant annet på grunn av flommen i september, men går nå som den skal. 5,5 meter vann skal bort før rehabiliteringen av demningen starter i uke 45. Kommunens prosjekt har allerede fått negative konsekvenser for både dyre- og planteliv i og omkring vannet. Flere engasjerte, bekymrede og sinte lesere og turgåere har siden midten av oktober tipset Nordstrands Blad om hva som skjer i og rundt Nøklevann.

- Jeg vil kalle det faunakriminalitet, og synes dette er dårlig gjennomtenkt, sier Tommy Jensen fra Bøler.

Han har bodd på Bøler i 47 år, og er svært bekymret for det som skjer med fisken og dyrelivet i Nøklevann nå. Jensen går ofte tur til Nøklevann, og siden midten av oktober har han blant annet observert døde og døende fisk i vannet ved den sørlige myra.

- Jeg har vært der og plukket lake, som egentlig er en dypvannsfisk, med henda. Død og døende fisk. Abboren svømmer i store stimer i overflaten, med ryggfinnene over vannet, fordi de har for lite oksygen, forteller Jensen.

Les også: Vil senke vannstanden her med 5,5 meter

Les også: Du kan likevel bade i Nøklevann i sommer

Saken fortsetter under bildet

Stimer i overflaten

Han forteller at under tørkeperioden i 1974 kunne man også plukke fisk med bare hendene i Nøklevann, men det som nå skjer er noe annet.

- Jeg har aldri sett det fenomenet før, at all fisken svømmer rundt i stim med ryggfinnen over overflaten. Hva gjør fisken når isen kommer? Jeg spår at mye fisk kommer til å bli borte, sier Jensen.

- Og beveren må omtrent bruke gardintrapp for å komme seg inn i hytta si, forteller Jensen.

Han beretter om en tilsynelatende desperat gnager som feller trær som bare det og bygger på hytta ned mot vannet for å holde tritt med senkingen.

- Beveren flytter ikke, den prøver tvert om så godt den kan å kompensere for uttappingen ved å bygge på hytta si. Den får ikke tid til å fikse dette før vinteren kommer. Den jobber som bare det, men beveren kommer til å dø, tror Jensen.

Beverhyttas inngang, som normalt ligger under vann, har vært over vannflaten en stund nå, og det gjør beveren sårbar for både rovdyr og kulde.

Interesseorganisasjonen Østmarkas Venner deler lesernes bekymring for både fisken og beveren i Nøklevann.

Les også: Snart må beveren i Nøklevann flytte

- Folk er bekymret

- Det er særlig bekymringsfullt at VAV ikke gjør noen vurderinger om avbøtende tiltak når det nå viser seg at det de hadde regnet med ikke skjer, altså at beveren ville skjønne hva som foregikk og flytte seg selv. Folk som ferdes i området ser med bekymring på at myndighetene tilsynelatende ignorerer konsekvensene av tiltaket, uttaler Sillje Hansen, styremedlem i Østmarkas Venner til Nordstrands Blad.

Ifølge Hansen har Østmarkas Venner Østmarkas venner vært i kontakt med Vann- og avløpsetaten om fisken, beveren og tørrleggingen av myra, og bedt om at de ser på muligheten for å gjøre noen tiltak for å avbøte situasjonen.

- VAV viser til at de har fulgt vilkårene satt i tillatelsen og gir ingen tilbakemelding på at de tar disse bekymringene til etterretning, forteller Hansen.

VAV på sin side sier de har utarbeidet en miljøoppfølgingsplan, og etaten har ifølge informasjonsrådgiver Margrete F. Nilsen nylig utført en revisjon hvor hensyn til bever er bedre ivaretatt.

- Vår vurdering er at alle arter som er representert i dammen i dag, fremdeles vil være der innen rimelig tid etter at arbeidet er ferdig og vannstanden er tilbake til normalt nivå.

Flytter fisk på mandag

Dyrebeskyttelsen Oslo og omegn skriver på Facebook at Dyrenes hus har mottatt flere bekymringsmeldinger angående beverne i Nøklevann.

- Siste meldingen vi mottok, beskriver rastløse bevere som hvileløst svømmer frem og tilbake, tydelig stresset over situasjonen.

Dyrebeskyttelsen oppfordrer videre publikum til å følge med, og varsle Viltnemnda dersom man observerer noe bekymringsfullt.

Vann- og avløpsetatens prosjektleder Kurt Kristoffersen forteller at de samarbeider med Bymiljøetaten, som var på befaring ved Nøklevann 23. oktober.

- Ut fra forholdene er det tatt en beslutning om å flytte en del av fisken fra den sørlige myra til hovedbassenget, opplyser prosjektlederen.

Han understreker at det er viktig at anleggsperioden blir kort for å fylle opp vannet til normalvannstand, og at VAV har fokus på dette.

Ifølge informasjonsrådgiver Margrete F. Nilsen i Vann- og avløpsetaten vil VAV starte arbeidet med å flytte fisken førstkommende mandag.

To beverfamilier bor i henholdsvis Sørlivika ved Bråtan og ved Sarabråten, forteller Nilsen.

- Vi ser at nedtapping medfører utfordringer for beverne i området og at forsinkelsen kan bidra til større utfordringer enn forutsatt. På grunnlag av Østmarkas venners bekymringer har vi forhørt oss med professor Frank Rosell ved Høgskolen i Telemark (Institutt for natur-, helse- og miljøvernfag), som forsker på bever, skriver Nilsen i en epost til Nordstrands Blad.

Professorens råd til VAV var å legge ut ekstra mat og byggemateriale.

- Et tiltak som VAV vil få utført er tilførsel av ekstra mat og byggemateriale til beverne. VAV vil overvåke situasjonen og vurdere tiltak i samråd med fagfolk innen området dersom situasjonen endrer seg, sier VAVs informasjonsrådgiver til Nordstrands Blad.

Les flere saker fra noblad.no