Normal vannstand til sommeren

BRÅTEN: Det er ikke mange centimeterne igjen før Nøklevann igjen er tilbake til normalen. Foto: Nina Schyberg Olsen

BRÅTEN: Det er ikke mange centimeterne igjen før Nøklevann igjen er tilbake til normalen. Foto: Nina Schyberg Olsen

Artikkelen er over 3 år gammel

Nå er det like før Nøklevann er fylt opp igjen. Og beverne – de har klart seg fint gjennom nedtappingsperioden.

DEL

ØSTMARKA: Vann- og avløpsetaten (VAV) har ferdigstilt arbeidet med å rehabilitere demningen ved Rustad/Nøklevann. Under arbeidet ble vannet tappet med 5,5 meter fra januar til juli 2016, og har sakte, men sikkert blitt tappet opp igjen ettersom arbeidet ble ferdig.

Overingeniør Bjørg Einan i Vann- og avløpsetaten forteller at vannstanden i Nøklevann ble målt til 163,89 meter den 26. april dette år.

– Det betyr at det er cirka 60 cm igjen før det renner i overløp, sier Einan.

Når dette skjer er naturlig nok avhengig av hvor mye nedbør som kommer, men Nøklevann er klar til å brukes til ulike former for friluftsaktiviteter demme sommeren.

– Vi anser at arbeidet for vår del er ferdig, sier Einan.

LES OGSÅ: Akt deg for hønsehauken

Vernet om beverne

VAV var opptatt av at to beverfamilier i Nøklevann ved Sørli/Bremsrud og ved Sarabråten/Hareholmen) ble ivaretatt under nedtappingsperioden.

Derfor tok prosjektleder Kurt Kristoffersen i VAV kontaktet med Høgskolen i Sørøst-Norge høsten 2015 med en forespørsel om en vurdering av konsekvenser og skadeforebyggende tiltak for beverkoloniene under nedtappingen av Nøklevann.

VAV har nylig mottatt sluttrapporten fra Høgskolen.

LES OGSÅ: Sjelden gjest ved Østensjøvannet

Befaringer til Nøklevann

Forskerne Frode Bergan og Frank Rosell utførte innledende feltbiologiske befaringer og utarbeidet ulike tiltak for beverne gjennom nedtappingen av Nøklevann

De fulgte de to beverfamiliene gjennom gjentatte befaringer, foreslo tiltak for å minske negative påvirkninger og foretok gjentatte takseringer for å bestemme antall bever.

De benyttet også viltkameraer i arbeidet.

I rapporten sier det også at observasjoner fra lokale turgåere også har vært nyttig i arbeidet.

Bevere er generelt tilpasningsdyktige til endring i vannføring og vannstand, heter det i rapporten, men det understrekes likevel at en langvarig senkning av vannstanden på hele 5,5 meter vil være en stressfaktor for beverne, især når den inntreffer seint på høsten.

LES OGSÅ: Nå er Nøklevanndemningen ferdig

Ingen unger i 2016

VAV og beverforskerne observerte henholdsvis to og fem bevere i de to familiene.

Antall bevere i Sørli/Bremsrud-familien er trolig høyere enn det observerte antallet på to dyr, mener de to ekspertene.

Ingen unger fra 2016 ble observert hos noen av familiene, og dette kan skyldes sterkt redusert vannstand.

Liten negativ effekt

VAV gjennomførte foreslåtte tiltak for å bedre på bevernes situasjon gjennom vinteren. Disse besto i foring med kvist og epler, utlegging av isolasjonsmatter samt endring av bekkeløp for å bedre tilgjengelighet til åpent vann. Rapporten konkluderer med at disse tiltakene har vært vellykkede.

Frode Bergan og Frank Rosell konkluderer som følger:

«Vårt inntrykk basert på befaringer, tiltak og taksering av de to beverkoloniene er at den sterkt reduserte vannstanden har hatt liten til moderat negativ påvirkning»

SE BILDESERIE:

Nøklevann vår 2017

Demningen ved Nøklevann oktober 2016

FLERE BILDER: Nøklevann mai 2016

Les flere saker om Nøklevann på noblad.no

Artikkeltags