Vil bygge rekkehus på denne nordstrandstomten

FROSTVEIEN: Utbygger Choice Living AS ønsker å bygge boliger på denne tomten som ligger på grensen mellom Nordstrand og Søndre Nordstrand bydeler. LUFTFOTO: 1881

FROSTVEIEN: Utbygger Choice Living AS ønsker å bygge boliger på denne tomten som ligger på grensen mellom Nordstrand og Søndre Nordstrand bydeler. LUFTFOTO: 1881

Artikkelen er over 3 år gammel

Det foreligger byggeplaner i Leirskallbråten. Utbygger ønsker å bygge 10 rekkehus på tomten.

DEL

LEIRSKALLBRÅTEN: Den gjeldende tomten er 6.730 kvadratmeter stor og ligger vest for Frostveien i Leirskallbråten, dette er et område i bydelsgrensen mellom Nordstrand og Søndre Nordstrand bydeler. Tomten er delvis uregulert.

Choice Living AS foreslår å regulere området til boligbebyggelse, lekeplass, turvei, vei, fortau i Stenbråtveien, gang- og sykkelvei, parkering og vegetasjonsskjerm.

LES OGSÅ: Planlegger småhusfortetting i Frostveien

Anbefaler forslaget

Forslaget innebærer oppføring av tilsammen 10 rekkehus fordelt på to bygg. Et tilhørende lekearal legges det også opp til. Noen av boligene vil ligge mot Stenbråtveien mens de fleste vil ligge langs Frostveien.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget, men vil gjøre en endelig vurdering om rekkefølgebestemmelsene bør omfatte opparbeidelse av fortau i Rådyrstien og Frostveien etter offentlig ettersyn.

LES OGSÅ: Synes ni etasjer er for høyt

Prosjektet

Boligene får en grunnflate på cirka 60 kvadratmeter, ifølge sakspapirene. De vil gå over tre plan med en takterrasse på 40 m2.  Bebyggelsen foreslås etablert med fasader i treverk

Planforslaget legger opp til utvendig overflateparkering på nordsiden av bebyggelsen. Det foreslås totalt 10 -p-plasser.

LES OGSÅ: I 2018 flytter folk og butikker inn

Ute på høring

Planforslaget er nå ute på høring. Ønsker du å uttale deg om planene, må du gjøre det innen høringsfristen som er den 18. desember.

LES OGSÅ: Om to måneder kan de første flytte inn...

Artikkeltags