Oslo bosetter flest flyktninger på Nordstrand i 2020

Nordstrand skal ta imot 29 flyktninger i år. Det er flest av alle bydelene i Oslo.