170 branntilfeller i våre bydeler hittil i 2019

I bydelene Nordstrand, Søndre Nordstrand og Østensjø har det frem til september 2019 vært 170 brannhendelser. 98 av dem har oppstått i bygg, og seks har vært pipebranner.