OSLO: En nyopprettet stiftelse blir eier av Amedia-konsernet, som eier over 60 lokalaviser i Norge.

Dette betyr at Nordstrands Blad, som siden 2015 har vært organisert som et datterselskap under Mediehuset Østlandets Blad, også får ny eier.

Det er i dag undertegnet en avtale som innebærer at den nye stiftelsen vil overta alle aksjene i Amedia fra LO, Telenor og Fritt Ord. Formell overtagelse forventes å skje i april.

Sparebankstiftelsen DNB oppretter den nye stiftelsen, og gir den samtidig et ansvarlig lån for å finansiere kjøpet av Amedia. Sparebankstiftelsen DNB er en uavhengig stiftelse som bruker sitt overskudd til samfunnsnyttige formål.

- Lokalavisene har stor betydning for sine lokalsamfunn, for demokratiet, kultur og organisasjonsliv. Målet med kjøpet er å bidra til at avisene kan utvikle seg videre til beste for sine lokalmiljøer, sier direktør i Sparebankstiftelsen DNB, André Støylen.

Den nye stiftelsen vil beholde Amedia som et samlet konsern, og vil sikre konsernets og avisenes utgivelsesgrunnlag, selvstendighet og redaksjonelle frihet, blir det opplyst.

André Støylen understreker at modellen med et stiftelseseid mediekonsern vil styrke lokalavisene:

- Et langsiktig eierskap vil kunne sikre avisene nødvendig kraft til omstilling og økt økonomisk handlingsrom.

Digital strategi

Han fremholder at den nye stiftelsen vil være en støttende og utviklende eier.

- Vi har tro på Amedias digitale strategi og at konsernet vil lykkes med de omstillingsplanene som er lagt, sier han.

Amedia  er landets største utgiver at lokalmedier og driver distribusjonsvirksomhet i Norge og trykkerivirksomhet i både Norge og Russland. Konsernet når daglig nær 1,7 millioner lesere av papiraviser og digitalt innhold fra konsernets 62 abonnementsaviser over hele landet. Konsernet har om lag 2400 ansatte i Norge og Russland og omsatte i 2015 for 4,2 milliarder kroner.

Som ledd i den strategiske utviklingen av Amedia fram mot 2020, besluttet LO og Telenor høsten 2015 at de ville søke å styrke eierstrukturen i selskapet. Den prosessen er nå avsluttet med salget av hele selskapet til én ny eier:

- Vi er glade for å kunne overlate eierskapet til den nye stiftelsen som opprettes av Sparebankstiftelsen DNB. Vi er trygge på at stiftelsen vil være en langsiktig og god eier for Amedia. Det har vært viktig for oss å søke etter en eier som har et bevisst forhold til  medienes funksjon og samfunnsoppdrag. Dette er derfor en god dag for Amedia og for landets lokalmedier, sier Amedias styreleder, Knut Ivar Solnes fra Telenor, om salget.

Vemodig, sier LO

LO-leder Gerd Kristiansen sier det har vært viktig for LO å få på plass et norsk eierskap til Amedia i form av en eier med bredt samfunnsansvar som vil bygge avisene som lokale arenaer for debatt og demokratibygging, og som vil videreføre Amedias publisistiske plattform og formålsparagrafer:

- Det er både vemodig og et veiskille at LO avvikler sitt eierskap. Men vi har fått en framtidsrettet løsning for Amedia, sier hun.

Konsernsjef Are Stokstad er glad for at Amedia får en langsiktig eier med dyp forståelse for avisenes samfunnsrolle og tro på vår evne til å utvikle sterke lokale posisjoner gjennom godt redaksjonelt og kommersielt innhold. 

- Amedia opplever sterk abonnementsvekst og er inne i en god utvikling. Nå som eierspørsmålet er avklart, kan vi med full kraft videreføre arbeidet for å levere på selskapets ambisiøse strategi- og forretningsplan. Jeg gleder meg til å utvikle konsernet videre til beste for alle våre aviser i samarbeid med eierstiftelsen og konsernstyret, sier Stokstad.

Salget verdsetter Amedia til 1,4 milliarder kroner. Etter fradrag for gjeld og gjeldsrelaterte poster er kjøpesummen for aksjene 395 millioner kroner.