Ungdommer barket sammen på Oppsal

Av

Politiet får ganske ofte meldinger fra folk som ser ungdommer i konflikt med hverandre. Det kan være en skremmende opplevelse.