Stinn brakke på folkemøtet om Oppsal - sterke meninger om utviklingen: Se hva folket vi traff mener om bostedet sitt sin fremtid

Høye hus, sykehjem og trafikk er noen av temaene som engasjerer Oppsals beboere om dagen. Det var sterke meninger blant Oppsal-beboerne som deltok på PBE sitt infomøte i går - vi har snakket med noen av dem.