Kommunen er lei av folk som tar seg til rette i strandsonen på Ormøya – nå vil de ha slutt på at folk lager hytter ut av badehusene sine

Oslo kommune vil ha en slutt på at folk bygger ut badehus, naust og brygger slik at det hindrer fri ferdsel i strandsonen ved Ormøya. Området skal omreguleres og nå utvides planområdet slik at småbåthavna også er med.