Vurderer fremtidig bruk av eiendommer på Nedre Bekkelaget

Flere eiendommer på Nedre Bekkelaget er under vurdering for kommunalt bruk og eventuelt barnehage.