ORMSUND: Plan- og bygningsetaten skal behandle klagen og har pålagt NCC stans i arbeidet under saksbehandlingstiden.

Fabrikken var denne uken klar til å starte produksjon av asfalt.

- Vi vil selvfølgelig stanse arbeidet med å montere anlegget og vil avvente Plan- og bygningsetatens saksbehandling, sier asfaltdirektør Joar Caspersen.

NCC fikk før oppstart av arbeidet med å etablere fabrikken alle nødvendige tillatelser fra både Oslo kommune og Fylkesmannen.

NCC opplyser om at de med denne stansen får en stor utfordring med å løse de asfaltoppdragene som ligger i produksjonsplanen, men at de selvfølgelig forholder seg til det vedtaket som foreligger.

- Vi jobber nå med å finne andre løsninger slik at våre kunder ikke blir skadelidende, sier Caspersen.

LES OGSÅ: Elever demonstrerte mot asfaltanlegg

Oppsettende virkning

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen har sendt følgende uttalelse til Nordstrands Blad:

- Jeg har bedt Plan- og bygningsetaten om en grundig gjennomgang av denne saken. Samtidig har det kommet inn en klage fra Bekkelaget vel som Plan- og bygningsetaten skal vurdere samtidig med gjennomgangen. Inntil klagen er behandlet, så har vi gitt tiltaket «oppsettende virkning». Det vil si at vedtaket foreløpig er fryst og at det ikke kan skje virksomhet knyttet til asfaltanlegget inntil klagen er ferdig behandlet.

Ønsker anlegget i drift igjen

Oslo Havn håper at saken løser seg og at driften igjen kan starte opp på Ormsund.

- Oslo Havn KF tar vedtaket til etterretning. Men vi håper at asfaltanlegget på Ormsund kan komme i gang med å lage asfalt til veiene i Oslo og omegn – det vinner miljøet på – med mindre utslipp og kø på veiene, sier havnedirektør Anne Sigrid Hamran.

LES OGSÅ:

Starter asfaltanlegg på Ormsund

Naboer kritiske til asfaltanlegg

Avventer svar fra NCC

Plan- og bygningsetaten har mottatt to klager, en fra Selskapet til Bekkelagets Vel og en privat klage sendt via Fylkesmannen.

- Arbeidene med fabrikken er stanset mens klagene behandles. Vi vil behandle klagene så raskt som mulig. NCC har fått klagene oversendt for uttalelse og vi må avvente deres tilbakemelding, sier Karen Marie Glad Visnes, avdelingsdirektør i Plan- og bygningsetaten.

DEBATT: - Flytt asfaltverket til Rådhuskaia!

Fornøyd rektor

Kjersti Dahl, rektor ved Nedre Bekkelaget skole, sier hun er lettet over at produksjonen er stanset.

- Jeg synes dette er veldig bra. Vår bekymring er jo luftkvaliteten, både ute og inne. At det blir foretatt en skikkelig gjennomgang nå av hva asfaltprodusksjonen innebærer for luftkvaliteten her er vi veldig glade for, sier rektoren.

Hun legger til at også FAU er svært fornøyd med at Plan- og bygningsetaten nå skal se nærmere på saken.

LES OGSÅ: Oslo Havn stanser nattarbeid på Ormsund

- En delseier

Øystein Larsen, leder for Selskapet til Bekkelagets vel, er fornøyd med utviklingen i saken, men tar ingen seire på forskudd.

- Dette er en delseier i det første slaget, men krigen er langt fra vunnet. Vi kommer ikke til å gi oss før sydhavna blir omregulert til beste for Oslo by, sier Larsen og legger til:

- Vi legger ikke ned aktiviteten vår, men i forhold til asfaltverket vil vi avvente behandlingen før vi gjør noe mer. Det betyr ikke at vi ikke kommer til å følge med.

Vellet har jobbet med en mulighetsstudie for Ormsund - Bekkelagsvika-visjonen.

- Dette er jo en indrefilet i Oslo som kan utnyttes til beste for hele Oslos befolkning, sier han.