ORSMSUND: Naboer og andre brukere av denne badeplassen kan glede seg over at det kommer stupebrygge, utendørs treningspark og terrengsykkelbane – blant annet.

LES OGSÅ:

Nå blir det liv i Bekkelagstunet

Endelig kan du gå på do her!

Planene

Dagens badebrygge skal flyttes noe utover og utvides både i lengde og bredde for å unngå at noen treffer steiner langs fyllingskanten ved hopping og stuping. Det skal komme sandvolleybane og grillmuligheter.

Trafoen som i dag står ved grenselinja til terminalområdet, vil bli flyttet helt ut av grøntområdet. Her kommer det i stedet et parkouranlegg.

Der hvor brakkebygget i Ormsundveien 9 ligger i dag, planlegges det for en BMX-bane i grus. Mange vil glede seg over at det kommer et nytt permanent dusj- og toalettbygg.

Det kommer et strømuttak her, så det skal være mulig for foodtrucks, iskremvogner og liknende å komme hit.

(Saken fortsetter under bildet)

 

LES OGSÅ: Vil ha ny plan for Sydhavna

Vil starte etter ferien

Anne Trine Hoel, prosjektleder i Oslo Havn for det nye grøntområdet, forteller at de sender inn rammesøknad om ikke lenge.

– Vi må ha en godkjent utomhusplan før vi kan sette i gang. En rammesøknad tar en stund, vi må regne med rundt tre måneder. Vi ønsket å bli ferdige til sommeren, men det rekker vi ikke, sier hun.

Planen er å begynne arbeidene rett etter sommerferien. De skal starte nord i planområdet. Der står det et gult brakkebygg i dag som ikke er i bruk. Brakkebygget skal etter planen rives i april/mai.

– Dette området er jo ikke i bruk i dag så vi begynner her for å ikke forstyrre eventuelle badegjester, sier Hoel.

Planen for grøntområdet ved Ormsund bærer preg av stor brukermedvirkning, og det har vært brukt mange ulike kanaler for å få innspill til hva folk kan tenke seg i buffersonen.

– Dette har tatt tid, men samtidig sitter vi nå på en plan som vi tror er godt forankret i nabolaget. Mange av de tingene naboer og andre kunne tenke seg har funnet sin plass, sier Hoel.

LES OGSÅ: Asfaltverket får bli på Ormsund

20 mål stor tomt

Det er et stort området som nå skal utvikles, en snipp av Ormsundterminalen skal også med og en god del fyllmasse må til for å planere tomten.

– Ormsund buffersone, inkludert Ormsundveien 9, er på 20 mål, forteller Hoel som håper arbeidet kan bli ferdig i løpet av 2017, men at de i hvert fall skal ha området ferdig i sin helhet til badesesongen 2018.

Denne sommeren kommer trolig den flyttbare Hibas-doen på plass igjen slik som i fjor, i påvente av at det permanente anlegget blir ferdig.

Skal døpes

Det har kommet inn flere navneforslag til det nye parkområdet, blant annet Mailand, Skakkeberget, Ormsundenga og Bekkelagsstranda.

Oslo Havn har sendt navneforslagene videre til Bydel Nordstrand som vil skal håndtere døping av det nye aktivitetsområdet på Ormsund videre.

Les flere saker fra området rundt Ormsund på noblad.no