ORMSUND: Elevene på mellomtrinnet ved Nedre Bekkelaget skole liker dårlig at det plutselig ble bestemt at NCC skal starte asfaltproduksjon på havneområdet vis a vis skolen, og ved siden av en populær badeplass.

SE VIDEO FRA DEMONSTRASJONEN HER

Elevene er bekymret for den effekten asfaltproduksjonen vil ha på deres helse.

- Det er jo lukt, støy og forurensning vi er mest bekymret for. Det er vanskelig å være ute, mye ekkel lukt, sier Jenny Fjelberg Lunde som sitter i elevrådet.

Hun er spesielt bekymret for de elevene som sliter med astma og allergier.

- Skolen vår har allerede en stor belastning siden den ligger inntil Mosseveien, det er dumt å gjøre det enda verre, sier hun.

Elevene understreker at det er de som må puste inn eventuelle avgasser og støv fem dager i uken.

- Vi er jo redde for at det skal være usunt å puste inn dette, sier elevrådsrepresentanten.

LES OGSÅ:

Starter asfaltanlegg på Ormsund

Naboer kritiske til asfaltanlegg

Tok imot spørsmål

Det var miljøsjef i Oslo Havn, Heidi Neilson, som skulle svare på alle spørsmålene elevene hadde om det nye asfaltanlegget på Ormsund.

Neilson forsikret elevene om at produksjonen ikke skal gå utover deres helse. Hun kunne ikke garantere at de ikke vil merke lukten, men Oslo Havn skal følge nøye med på at alle regler blir overholdt.

Miljøsjefen understreket også miljøaspektet ved å frakte massene sjøveien i stedet for på veiene.

- Skoleelevene var engasjerte med mange gode spørsmål, og vi tar deres bekymring på alvor. Asfaltanlegget etableres i tråd med strenge miljøkrav satt av myndighetene, og det er ikke helseskadelig å bo eller oppholde seg i nærheten av det. Vi ser at det er et stort behov for faktainformasjon, og vi vil gå i dialog med både skole, nabolag og andre myndigheter for å sikre bedre kommunikasjon om asfaltanlegget på Ormsund, sier miljøsjef Heidi Neilson.

LES OGSÅ: Oslo Havn stanser nattarbeid på Ormsund

Ingen forvarsel

Rektor ved Nedre Bekkelaget skole, Kjersti Dahl, sier hun også er bekymret.

- Vi fikk jo ingen informasjon om dette, vi ble informert av noen naboer etter et beboermøte som Oslo Havn arrangerte, sier Dahl.

Rektoren understreker at skolens fokus er selve asfaltanlegget.

- Når bydelsoverlegen uttaler at han ville ha stanset dette, er jo det bekymringsverdig. Vi vet ingenting om hva som blir konsekvensene. Dette vil jo komme i lufta elevene puster inn, både ute og inne via ventilasjonsanlegget, sier Dahl.

Hun forteller at Bymiljøetaten innstallerte måleinstrumenter på skolen fredag for å kartlegge luftkvaliteten. Den skal stå der utover uka.

LES OGSÅ: Containerne på Ormsund flyttet til Sjursøya

FAU-leder Ann Kristin Franck på Nedre Bekkelaget skole forteller at også foreldrene er fortvilet over situasjonen.

- Her er det vilje og engasjement, og vi som foreldre er også fortvilet over at dette kan iverksettes uten informasjon og redegjørelse for konsekvenser, sier Franck.

Nordstrand Blad har fått tips om at både naboer til anlegget og lokalpolitikere nå undersøker lovligheten i asfaltdriften.

Spørsmål til Kunnskapsministeren

Elevrådet ved Nedre Bekkelaget skole har invitert kunnskapsministeren, Torbjørn Røe Isaksen (H), til et møte tirsdag 7. juni. De har sendt følgende henvendelse til ministeren:

"Kjære Kunnskapsminister

Vi skriver til deg fordi vi trenger hjelp angående et stort problem vi har fått ved skolen vår. V

i er en liten barneskole i Oslo med 260 elever og 50 ansatte. Skolen har også en byomfattende gruppe med 8 elever som har autismespekterforstyrrelser.

Elever og ansatte trives veldig godt her på skolen og har stort fokus på læring. Skolen har en fin skolegård, men vi ligger rett ved siden av Mosseveien, hvor det er mye trafikk, støy og luftforurensning.

Nå har vi fått et stort problem! På Oslo Havn, rett ved siden av skolen, starter det nå på mandag produksjon av asfalt. Skolen har ikke fått vite noe om dette. Vi er redde for hva dette vil gjøre med miljøet og luften vi puster inn hver dag.

Dette kan føre til mye støv og støy, og flere lastebiler som kjører rett ved skolen. Vil asfalten lukte? Mange av barna har astma og allergier som vi ikke vil skal forverres, eller at flere skal utvikle disse problemene. Vi trenger hjelp og lurer på om du kan komme å møte oss nå på tirsdag den 7. juni?

Foreldrene våre er også veldig bekymret for hva denne asfaltproduksjonen vil innebære."

 

DEBATT: Snikopprettelse av asfaltfabrikk ved skole og boliger