SYDHAVNA: Varselet skal behandles i byråd og i byutviklingskomiteen, som skal fatte et endelig vedtak. De skal både ta stilling til forbudet og til hvilke arealer på Sydhavna som eventuelt skal omfattes av forbudet.

Et forbud vil ikke ha tilbakevirkende kraft. Det betyr at asfaltverket på Ormsund, som har en tillatelse for to år, ikke blir berørt av varselet.

LES OGSÅ:

Ormsund asfaltfabrikk i full drift fra i dag

Nå blir det liv i Bekkelagstunet

Vil ivareta naboer

– Bakgrunnen for «forslaget til midlertidig forbud mot tiltak» for deler av Sydhavna er et ønske om å utarbeide en plan, som i større grad enn i dag sikrer at miljøhensyn ivaretas for naboer i området, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

Det midlertidige forbudet skal gjelde alle typer tiltak, permanente og midlertidige, som ikke faller innenfor reguleringsformålet havn.

Havneformål omfatter ikke virksomhet med karakter av industri, foredling av materialer eller produksjon av produkter som for eksempel asfaltverket på Ormsund.

Byutviklingskomiteen skal ta stilling til om de ønsker en ny vurdering av reguleringsbestemmelsene for deler av Sydhavna. Dersom de vedtar et «midlertidig forbud mot tiltak» skal byrådet fremme et nytt reguleringsforslag for området.

LES OGSÅ:

Asfaltverket får bli på Ormsund

Full asfaltstopp på Ormsund

– Tett på boliger

Et eventuelt nytt reguleringsforslag vil fortsatt kunne omfatte havnevirksomhet. Det vil si at havnerelatert transport som ikke innebærer produksjon og foredling av produkter foreslås opprettholdt, mens annen arealbruk som innebærer miljøbelastninger vil bli vurdert begrenset.

Byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen er fornøyd med at det nå kan bli en avklaring rundt videre bruk av Sydhavna og Ormsund.

– Deler av Sydhavna ligger tett på boligområder. Jeg håper at vi nå får gjort en ny vurdering av hvilke tiltak som kan tillates i dette området, sier Marcussen.

LES OGSÅ: Elever demonstrerte mot asfaltanlegg

Høringsperiode

Alle berørte parter gis anledning til å uttale seg til Plan- og bygningsetaten om «forslaget til midlertidig forbud mot tiltak». Frist for kommentarer er 9. desember 2016.

Etter dette vil Plan- og bygningsetaten sende saken til politisk behandling i byrådet og byutviklingskomiteen.

Et eventuelt forbud mot nye tiltak vil vare i inntil fire år, eller eventuelt kortere tid dersom en ny regulering blir vedtatt før den tid.

LES OGSÅ:

Starter asfaltanlegg på Ormsund

Naboer kritiske til asfaltanlegg

Høringsperioden

I høringsperioden og frem til Byutviklingskomiteen har fattet et vedtak om midlertidig forbud, vil ikke Plan- og bygningsetaten behandle søknadspliktige arbeider som kommer i konflikt med det varslede forbudet.

Det vil si midlertidig og/eller permanent søknadspliktig virksomhet innenfor det varslede arealet som ikke faller inn under havneformålet. Det forteller Atle Jan Larsen i PBE.

– Havnevirksomhet som mottak av varer fra skip og mellomlagring/pakking av disse for videre transport, faller innenfor havneformålet og vil ikke bli rammet av varslingssaken eller et eventuelt politisk vedtatt forbud, sier Larsen.

Les flere saker fra Ormsund her