ORMSUND: 10. juni ga Oslo kommune NCC pålegg om midlertidig stans i arbeidet med oppføringen av asfaltfabrikk på Ormsundkaia. Dette mens Plan- og bygningsetaten behandlet flere klager som var kommet inn om kommunens tillatelse til oppføring av asfaltfabrikken.

Det har vært massiv motstand mot etableringen av asfaltverket, blant annet har elever ved Nedre Bekkelaget skole demonstrert fordi de er bekymret for hvordan produskjonen skal påvirke deres helse.

LES OGSÅ:

Full asfaltstopp på Ormsund

Oslos nye asfaltfabrikk

Flere klager

Klagene som Plan- og bygningsetaten (PBE) har behandlet går blant annet på manglende nabovarsling, at tiltaket er i strid med gjeldende plan og at det medfører uheldige helsemessige ulemeper for naboene.

PBE har nå behandlet klagene, og kommet til at de ikke anbefaler å ta klagene til følge. Vedtaket om midlertidig asfaltverk opprettholdes.

PBE skriver i sitt vedtak: "ved avveiing av de opplysninger som har kommet inn har Plan- og bygningsetaten ikke funnet grunn til å opprettholde beslutning om utsatt iverksetting".

Klagene blir nå oversendt til Fylkesmannen for endelig behandling.

LES OGSÅ: Elever demonstrerte mot asfaltfabrikken

Asfaltverket kan nå ferdigstilles

Kommunen har i forbindelse med klagebehandlingen innhentet uttalelser fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Fylkesmannens miljøvernavdeling og Bydel Nordstrand.

Plan- og bygningsetaten opplyser om at de ut fra den foreliggende dokumentasjon verken kan se at asfaltverket bryter kravene i forurensningsforskriften kapittel 24 eller utgjør noen sikkerhetsrisiko.

Etaten vil presisere at asfaltverket kun er godkjent for to år, slik at det ikke er til hinder for endring av fremtidig arealbruk.

- Vi har også endret vår beslutning om utsatt iverksetting den 10. juni i år, slik at asfaltverket kan ferdigstilles, skriver PBE i en pressemelding.

PBE presiserer at hvis NCC vil gå i gang med å iverksette asfaltproduksjonen så bærer de kostnadene selv hvis det viser seg at de må rive fabrikken etter at saken har vært til behandling hos Fylkesmannen.

LES OGSÅ:

Starter asfaltanlegg på Ormsund

Naboer kritiske til asfaltanlegg

Avventer Fylkesmannen

NCC kommer trolig ikke til å fortsette oppføringen av asfaltfabrikken før Fylkesmannen har avgitt sitt svar.

- Vi avventer til vi hører noe fra Fylkesmannen, sier Tor Heimdahl, kommunikasjonssjef i  NCC.

Heimdahl har ingen formening om hvor lang tid Fylkesmannen vil bruke på klagebehandlingen, men avkrefter at noe kommer til å skje med asfaltverket før etter ferien.

- Nå skal jo uansett gutta våre også ha ferie, så det skjer ikke noe før etter ferien, sier Heimdahl. 

LES OGSÅ: Containerne på Ormsund flyttet til Sjursøya