ORMSUND: Asfaltproduksjonen på Ormsund er stanset i påvente av to klager som behandles av Plan- og bygningsetaten (PBE).

– Det er viktig å gjennomgå sakene grundig i klagesaksbehandling, slik at vi blir kjent med alle relevante forhold i en sak. Derfor får alle instanser og parter anledning til å uttale seg til klagene, sier Atle Jan Larsen i PBE.

LES OGSÅ:

Full asfaltstopp på Ormsund

Elever demonstrerte mot asfaltanlegg

Oslos nye asfaltfabrikk

Flere skal uttale seg

PBE har sendt klagene på asfaltverket til uttalelse hos tiltakshaver NCC, Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Bydel Nordstrand og bydelsoverlegen i Bydel Nordstrand.

– Når vi har mottatt uttalelser fra disse vil vi ta stilling til om vedtaket opprettholdes, eller om det er kommet frem noe som medfører at vi må varsle omgjøring av vedtaket. Dersom vi opprettholder vedtaket vil vi sende klagene videre til Fylkesmannen for behandling, sier Larsen og legger til at de behandler klagesaken så raskt de kan.

PBE vil trolig ta stilling til videre prosess i løpet av neste uke, det vil si uke 27.

LES OGSÅ:

Starter asfaltanlegg på Ormsund

Naboer kritiske til asfaltanlegg