ORMSUND: Normal asfaltproduksjon skulle etter planen starte fra uke 35 (mandag 29. august).

NCC har fått tillatelse av Oslo kommune til å produsere asfalt på Ormsund i to år.

LES OGSÅ: Full asfaltstopp på Ormsund

Midlertidig stans

10. juni i år ga Oslo kommune NCC pålegg om midlertidig stans i arbeidet med oppføringen av den mye omtalte asfaltfabrikken på Ormsundkaia. Dette mens Plan- og bygningsetaten behandlet klager som var kommet inn om kommunens tillatelse til oppføring av asfaltfabrikken.

Det har vært massiv motstand mot etableringen av asfaltverket, blant annet har elever ved Nedre Bekkelaget skole demonstrert fordi de er bekymret for hvordan produskjonen skal påvirke deres helse.

LES OGSÅ: Oslos nye asfaltfabrikk

Opprettholder tillatelse

Den 7. juli vedtok Plan- og bygningsetaten (PBE) å ikke ta klagene knyttet til det midlertidige asfaltverket på Ormsund til følge.

PBE skriver i vedtaket at «dokumentasjon som har kommet inn i saken viser at tiltaket holder seg innenfor gjeldende regelverk og at gjennomføring av vedtaket ikke vil ha skadelige konsekvenser for området» og at PBE ikke har «funnet grunn til å opprettholde beslutning om utsatt iverksetting».

LES OGSÅ: Naboer kritiske til asfaltanlegg

Midlertidig stans opphevet

Fylkesmannen behandler nå klagen og har siste ord i saken.

Inntil Fylkesmannen har tatt stilling til saken, kan NCC forholde seg til den tillatelse som ble gitt av Oslo kommune.

De bærer riktignok selv økonomisk ansvar om de må rigge ned anlegget igjen.

Fylkesmannen opplyser til Nordstrands Blad at klagefrist i saken er satt til maks 12 uker fra den 7. juli.

Saken vil altså behandles før oktober i år, men det kan også gå raskere enn dette, opplyser Fylkesmannen.

LES OGSÅ: Starter asfaltanlegg på Ormsund

Avventer Fylkesmannen

Tor Heimdahl i NCC opplyser om at de nå jobber med å få på plass de siste komponentene i anlegget.

– Teknikerne jobber med å ferdigstille og få på plass de siste bitene, vi tipper prøveproduksjonen er i gang fra uke uke 34 eller 35, sier Heimdahl.

Om det blir full produksjon etter dette, er ennå usikkert. NCC ønsker å høre hva Fylkesmannen har å si først.

– Vi vil helst få tilbakemelding fra Fylkesmannen før vi går inn i full produksjon, men vi har fått tilbakemelding på at klagen skal bli behandlet ganske raskt, sier Heimdahl.