SYDHAVNA: Plan- og bygningsetaten (PBE) har varslet om «midlertidig forbud mot tiltak» på deler av Sydhavna. Forbudet skal gjelde alle typer tiltak som ikke faller innenfor reguleringsformålet havn. PBE understreker at havneformål ikke omfatter virksomhet med karakter av industri, foredling av materialer eller produksjon av produkter, som asfaltverk.

Dersom byutviklingskomiteen vedtar et «midlertidig forbud mot tiltak» skal byrådet fremme et nytt reguleringsforslag for området.

Frist for innspill var 9. desember og etter dette skulle forslaget sendes til politisk behandling av byrådet og byutviklingskomiteen.

Forbudet vil ikke ha tilbakevirkende kraft, og vil således ikke påvirke det midlertidige asfaltverket på Ormsund.

LES OGSÅ: Vil ha ny plan for Sydhavna

Går imot forslaget

Oslo Havn går ut og uttrykker uenighet med PBE sitt forslag.

– Av hensyn til miljø og forurensing og av hensyn til havna og næringslivets behov har Oslo Havn gått imot forslaget om forbud mot foredling av gods på Sydhavna i en høringsuttalelse til Plan- og bygningsetaten, sier havnestyreleder Roger Schjerva.

Videre begrunner styrelederen i en pressemelding at Oslo er blant Europas raskest voksende byer som trenger betong, asfalt og byggematerialer til en befolkning som skal leve, bygge og bo.

En tredjedel av alt godset som kommer sjøveien til Oslo, over to millioner tonn, skal til bygge- og anleggsbransjen. Dersom dette skulle fraktes inn til Oslo på vei ville dette utgjøre nesten 70.000 lastebiler.

– Da blir det feil medisin av Plan- og bygningsetaten å foreslå å begrense bearbeiding og foredling av viktig gods i havna til byggebransjen. Dette vil føre til vanskeligere kår for næringslivet, mer trafikk på veiene og økte luft- og klimautslipp, sier Schjerva.

LES OGSÅ:

Ormsund asfaltfabrikk i full drift fra i dag

Nå blir det liv i Bekkelagstunet

I strid med klimamål

– Forslaget til å begrense aktivitet som naturlig hører hjemme i en havn er i stikk i strid med byens klimamål. I Oslo kommunes klimastrategi er det nettopp uttrykt mål om å overføre gods fra vei til sjø, ikke motsatt. Oslo Havn mener det viktigste vi kan gjøre for mindre klimautslipp er mer sjøtransport, sier Schjerva.

LES OGSÅ:

Asfaltverket får bli på Ormsund

Full asfaltstopp på Ormsund

Elever demonstrerte mot asfaltanlegg

Starter asfaltanlegg på Ormsund

Naboer kritiske til asfaltanlegg