Marte Gerhardsen innstilt som ny utdanningsdirektør i Oslo

Av

Marte Gerhardsen (46) er innstilt som utdanningsdirektør i Oslo. Hun vil etter planen tiltre stillingen 5. august og overtar dermed etter Astrid Søgnen.