Oslo kommune samler skoler, sykehjem og idrettsbygg i ett stort eiendomsforetak

RYEN HELSEHUS: I dag er det Omsorgsbygg som er ansvarlig for blant annet Ryen Helsehus, som nå reiser seg på Solfjellshøgda. Fra en gang i 2021 vil det være Oslobygg som tar seg av nybygging og drift av kommunale sykehjem, skoler med mer.

RYEN HELSEHUS: I dag er det Omsorgsbygg som er ansvarlig for blant annet Ryen Helsehus, som nå reiser seg på Solfjellshøgda. Fra en gang i 2021 vil det være Oslobygg som tar seg av nybygging og drift av kommunale sykehjem, skoler med mer. Foto:

Oslobygg KF overtar ansvaret for bygging og drift av kommunale eiendommer, som tidligere har vært fordelt på fire forskjellige foretak.

DEL

OSLO: Onsdag 29. januar vedtok bystyret å opprette et nytt kommunalt foretak som får navnet Oslobygg KF, og som ifølge en pressemelding får ansvar for bygging og drift av alle nye formålsbygg i kommunen.

Oslobygg vil bestå av det som i dag er de kommunale foretakene Kultur- og idrettsbygg, Omsorgsbygg og Undervisningsbygg, i tillegg til utbyggingsvirksomheten til Boligbygg. Boligbyggs forvaltning av kommunale boliger vil fortsette i et eget foretak.

Det nye foretaket får ansvaret for blant annet barnehager, skoler, brannstasjoner, sykehjem, kultur- og idrettsbygg i kommunens regi.

– Vi starter nå prosessen med å samle foretakene og jeg har stor tro på prosjektet. Ett større foretak er bedre rustet til å tilpasse seg fremtidige krav om hurtigere endringer og økt kompetanse innenfor teknologi, innovasjon og nye arbeidsmetoder, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap, i en pressemelding.

Oslobygg vil forvalte cirka 2,5 millioner kvadratmeter eiendom og blir en av Norges største byggherrer og eiendomsaktører.

– Kommunen kan nå i større grad tilrettelegge for en mer effektiv bruk av kommunens tomter og bygge for flere formål i ett og samme prosjekt. Vi får mulighet til å fremme god klimapolitikk, og til å bekjempe arbeidskriminalitet. I tillegg står vi sterkere rustet til å ta i bruk ny teknologi i våre byggeprosjekter, sier byråden.

Oslobygg vil ifølge pressemeldingen tidligst være operativt i starten av 2021.

Artikkeltags