OSLO: Tidligere i år var det en liten økning i bomtakstene, men nå skal det kreves inn både økte normaltakster, dieseltakst og rushtidstillegg for kjøring gjennom bomringen i Oslo.

Dette er en del av den reviderte Oslopakke 3-avtalen som ble vedtatt tidligere i år. Oslopakke 3 er en overordnet plan for utbygging og finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo/Akershus, og av hensyn til miljøet skal de som kjører i rushtiden og de som forurenser mest også betale mest i bomringen.

I dag er prisen 35 kroner for biler i takstklassse 1 (opp til 3500 kilo) og 105 kroner for takstklasse 2 (tyngre kjøretøy).

LES OGSÅ: Nå skal Oslo få bedre gatelys

24 kroner dyrere for dieselbil i rushen

Takstendringene betyr at du med bensinbil inntil 3500 kg eller ladbar hybridbil må betale 44 kroner, altså ni kroner mer enn i dag.

Kjører du dieselbil koster det 5 kroner ekstra, totalt 49 kroner.

Kjører du gjennom en bom i morgen- og ettermiddagsrushen, koster det ytterligere 10 kroner, altså 54 kroner for bensinbil/ladbar hybrid og 59 kroner for dieselbil.

Har du tung bil, må du ut med 163 kroner eller 102 kroner om du har en form for mindreutslippsbil (Euro VI). I rushtiden får tunge biler et tillegg på 30 kroner, så passeringen koster henholdsvis 193 kroner og 132 kroner.

Om det kan være noen trøst, er det dager du slipper rushtidsavgiften. Det er på helgedager (lørdag/søndag), offisielle fridager og i juli måned. Julaften, nyttårsaften og onsdag før påske slipper du også rushtidstillegget.

Rushtiden er satt til tidsrommet mellom klokken 06.30 til 09.00 og klokken 15.00 til 17.00.

El- og hydrogenbiler, motorsykler, forflytningshemmede med gyldig parkeringskort, buss i rute og utrykningskjøretøy kjører fortsatt gratis gjennom bomringen.

Rabatten for bilister som har gyldig Autopass-avtale forblir uendret på 10 prosent, og disse betaler for maks 60 passeringer per måned og kun én passering per time.

LES OGSÅ: Manglerud-tunnel med i revidert Oslopakke 3

Målet er bedre miljø

Innføringen av tids- og miljødifferensierte takster i bomringen skal bidra til at Oslo og Akershus når målene de har satt seg for å redusere klimagassutslipp og bedre luftkvaliteten.

De økte inntektene skal gå til prosjekter som bidrar til å nå disse målene. Prosjekter som gagner kollektivreisende, syklister og fotgjengere skal prioriteres, blant annet ny T-banetunnel gjennom Oslo og utbygging av sykkelveier.

I henhold til Oslopakke 3-avtalen skal takstene gradvis økes, og det blir etterhvert mange flere bomstasjoner.

LES OGSÅ: Her vil de ha nye bommer

Fra våren 2019 kommer det nemlig en ny indre bomring i Oslo og bommer også på kommunegrensen. Da blir det toveis innkreving i Oslo, men halv takst hver vei. Også el-biler skal begynne å betale bompenger våren 2019, mens hydrogenbiler fortsatt er unntatt.