OSLO: Fornyelse og vedlikehold på jernbanen fører til at det i sommer blir hektisk anleggsvirksomhet på og rundt Oslo S.

Bane NORs arbeider er omfattende og de må jobbe sammenhengende fra 24. juni – til og med 6. august.

I tillegg til at Østfoldbanen stenges, er NSBs øvrige tilbud for lokaltog og korte regiontog på store deler av Østlandet sterkt redusert hele perioden.

For de reisende innebærer det alternativ transport i denne perioden.

LES OGSÅ: Nå rehabiliteres Ekeberg- og Svartdalstunnelen

Buss for tog

Perioder og strekninger som berøres:

Uke 26 – 31: Stengt Oslo S – ÅS og Oslo S – Mysen
Uke 26 – 30: Redusert kapasitet Skøyen-Oslo S – Bryn - Lillestrøm
Uke 31:         Stengt Oslo S – Grefsen
Uke 31:         Ytterligere redusert kapasitet Oslo S – Lillestrøm
Uke 31:         Helgen 5. og 6. august stenges Oslo S for all togtrafikk

Fra uke 27 - 32 arbeider også Statens Vegvesen i Svartdals- og Ekebergtunnelen.

NSB setter opp alternative reisetilbud fordelt på T-bane, busstilbud fra NSB, samt Ruters ordinære busstilbud. De henviser også til andre tog som kjører.

For full oversikt over hvordan togtrafikken berøres i sommer, se NSB sine hjemmesider.

Østensjøveien stenges

Østensjøveien stenges for personbiltrafikk seks uker i sommer. Dette fordi NSB benytter området rundt Bryn og Brynseng stasjon til håndtering av alternativ transport i forbindelse med Bane NORs arbeider på Oslo S i ukene 26 – 31.

For å sikre god trafikkflyt som følge av ekstra busser og passasjerer i området, reguleres trafikken i Østensjøveien i hele perioden.

Dette innebærer at det er stengt for gjennomgående personbiltrafikk alle hverdager i tidsrommet 06.00 - 19.00.

Slik stenges det:

  • Østensjøveien blir stengt for gjennomkjøring mellom rundkjøring Tvetenveien og Nils Hansensvei i tidsrommet 0600 til 1900 hver ukedag.
  • Det vil være manuell dirigering av trafikken på begge sider av stenging for å slippe gjennom de som skal til eiendom eller sin arbeidsplass.
  • Alternativ rute vil bli skiltet, men det vil bli stor belastning på veinettet i området på grunn av omkjøring i forbindelse med tunnelrehabilitering Svartdal- og Ekebergtunnelen.
  • Kjørende som bruker Østensjøveien som gjennomkjøring må beregne god tid.

LES OGSÅ:

Slik endret vi reisevaner under stengingen av Brynstunnelen

Trapper opp arbeider i Ekebergveien

Bedre hverdag for Oslos kollektivreisende