Gå til sidens hovedinnhold

Vil ha gratis AKS på fire skoler i Østensjø

Artikkelen er over 4 år gammel

Byrådet satser på barnehager, skoler og aktivitetsskole (AKS) i budsjettforslaget for 2018. Blant annet legger de opp til gratis AKS på fire Østensjø-skoler, i tillegg til at de utvider ordningen i Søndre Nordstrand.

OSLO: Onsdag la byrådet frem sitt forslag til oslobudsjett for 2018. Blant satsningsområdene er barnehager, skoler og aktivitetsskolen (AKS). For vårt distrikt innebærer dette gode nyheter for mange familier i bydelene Østensjø og Søndre Nordstrand.

LES OGSÅ: Nå legges budsjettforslaget for 2018 frem

Utvider gratis AKS

Byrådet vil nemlig innføre gratis aktivitetsskole for førsteklassinger på Rustad, Nøklevann, Manglerud og Godlia skoler i Bydel Østensjø.

I Bydel Søndre Nordstrand er det allerede gratis AKS på første- og andretrinn.

Nå vil byrådet utvide ordningen med gratis AKS til også å gjelde tredjeklassinger på Stenbråten, Mortensrud, Prinsdal, Bjørndal, Hallagerbakken, Toppåsen, Seterbråten, Rosenholm, Lusetjern og Klemetsrud skoler.

– Til sammen 9.300 elever på 67 skoler i hele Oslo vil fra neste skoleår kunne få leke og lære på AKS uten at det skal avhenge av foreldrenes lommebok, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Tone Tellevik Dahl, i en pressemelding som er sendt ut i forbindelse med offentliggjøringen av budsjettforslaget.

LES OGSÅ:

Byrådet vil gi 30 millioner til spleiselag for å løfte Oslo sør

Vil rehabilitere brannstasjonen på Kastellet

Flere lærere i skoler og barnehager

Byrådet vil også ha flere barnehagelærere og flere lærere på første- til fjerdetrinn i grunnskolen.

De opplyser at satsningen i vårt distrikt innebærer at åtte skoler i bydelene Østensjø og Søndre Nordstrand vil få tre-fire ekstra lærere på disse trinnene.

De utvalgte skolene er: Høyenhall og Rustad skoler i Østensjø, samt Hallagerbakken, Klemetsrud, Lusetjern, Prinsdal, Seterbråten og Toppåsen skoler i Søndre Nordstrand.

Når det gjelder barnehagene har byrådet et mål om 50 prosent barnehagelærere blant de ansatte.

Byrådet opplyser at de i vårt distrikt foreslår 14,6 millioner kroner til flere barnehagelærere i kommunale og private barnehager, samt at den utvidede ordningen med gratis kjernetid i barnehage for fire- og femåringer videreføres ut barnehageåret 2017-18 i  Bydel Søndre Nordstrand.

–  Vi kan ikke vente og se på barns utvikling. Vi må være tett på og tidlig ute om vi skal utjevne sosiale forskjeller og gi oslobarn likeverdige muligheter i livet. Det vil utgjøre en stor forskjell i arbeidet for tidligere innsats at vi med budsjettforslaget både når og overoppfyller våre viktigste løfter fra byrådserklæringen, sier byråd Tone Tellevik Dahl.

Les flere saker om lokale skoler og barnehager her!

Penger til "problemskoler"

Som tidligere omtalt i Nordstrands Blad vil byrådet også gi ekstramidler til videregående skoler som sliter med ekstra utfordringer.

LES OGSÅ: Vil gi penger til skoler som sliter

–  Byrådet vil i 2018 sette utvalgte videregående skoler inn i utviklingsløyper tilpasset den enkelte videregående skoles situasjon. Tre av disse skolene er Bjørnholt, Ulsrud og Holtet som vil få midler til å bygge et sterkere lag rundt elevene. Skolene har mange dyktige elever og gode fagtilbud. Ved hjelp av et sterkere lag rundt elevene kan skolemiljøet bli enda bedre, sier byråd Tone Tellevik Dahl.

Pengene kan for eksempåel gå til miljøarbeidere, økte ressurser i skolehelsetjenesten, flere rådgivere og andre støttefunksjoner.

LES OGSÅ: Politiet har laget "verstingliste" over skolelever i Oslo

Styrker skolehelsetjenesten

Byrådet opplyser at de også vil styrke skolehelsetjenesten og helsestasjonene i Oslo, og foreslår blant annet å styrke skolehelsetjenesten på barnetrinnet med 15 millioner kroner fra 2018.

Utvider skolene

I budsjettforslaget ramser byrådet også opp en rekke skoleutvidelser og rehabilitering av skoler. Dette er kjente prosjekter som allerede er inne i Skolebehovsplanen, og omfatter ferdigstillelse av allerede igangsatte prosjekter, samt igangsettelse av planlagte prosjekter.

LES OGSÅ: Slik skal de få plass til alle skoleelevene

I Bydel Østensjø dreier det seg om:

 • Manglerud barne- og ungdomsskole (ferdigstilles i 2018)
 • Østensjø barneskole (erstatte paviljong med nybygg, ferdigstillelse i 2020)
 • Vetland spesialskole (skal utvides i 2019)
 • Nøklevann barneskole (utvides til tre klasserekker med paviljong i 2018 frem til permanent utvidelse er ferdig i 2020)
 • Rustad barneskole (utvides fra tre til fire klasserekker)
 • Skøyenåsen ungdomsskole (utvides fra fem til åtte klasserekker, antatt ferdig til 2022).

I Bydel Nordstrand gjelder det:

 • Nordseter barne- og ungdomsskole (rehabilitering er påbegynt i år og skal være ferdig til skolestart 2019)
 • Nordstrand ungdomsskole (den tidligere videregående skolen er nå midlertidig skole for Nordseter-elever, skal bli ny ungdomsskole med fire klasserekker fra skolestart 2019)
 • Lambertseter barne- og ungdomsskole (skal rehabiliteres og utvides med en klasserekke på ungdomstrinnet, antatt ferdig 2023)

I Bydel Søndre Nordstrand gjelder det:

 • Prinsdal barneskole (midlertidig paviljong skal erstattes av permanent utvidelse, planlagt ferdigstilt i desember 2018)
 • Mortensrud barneskole (det skal bygges helt ny skole, prosjektet inngår i en helhetlig og pågående områdeutvikling på Mortensrud, antatt ferdig 2021)
 • Klemetsrud barneskole (paviljong erstattes ved trinnvis utbygging av permanente lokaler)

Flere barnehageplasser

Når det gjelder barnehager er det ingen store nyheter i vårt distrikt, men planlagte prosjekter går sin gang. Det gjelder:

Vedtas i desember

Byrådets forslag til budsjett for 2018 skal nå behandles politisk. Endelig budsjett vedtas av Oslo bystyre i desember.

LES OGSÅ:

Nå blir det dyrere i bomringen

Her vil de ha nye bommer

Nå skal Oslo få bedre gatelys

Junkfood gjør fuglene ved Østensjøvannet landfaste

Tapte flybusskampen