Fortetting på vent i Oslo

PÅ VENT: Utifra bystyrets vedtak av 6.9.17 ser det ut til at byggeplaner på Karlsrud er satt på vent. Foto: Kristin Trosvik

PÅ VENT: Utifra bystyrets vedtak av 6.9.17 ser det ut til at byggeplaner på Karlsrud er satt på vent. Foto: Kristin Trosvik

Artikkelen er over 2 år gammel

Byrådspartiene og Rødt ble enige om et kompromiss om midlertidig stans i fortettingsplaner flere steder i Oslo før gårsdagens bystyremøte, den 6. september.

DEL

OSLO: Essensen i bystyrets vedtak (hele vedtaket kan du lese nederst i saken) er at detaljreguleringsprosesser i visse stasjonsnære områder utpekt til fortetting i Kommuneplanen av 2015, skal stilles i bero. Det gjelder Smedstad, Nedre Grefsen og Manglerud/Ryen, samt pågående og fremtidige detaljreguleringer på Lindeberg, Karlsrud og Oppsal.

Begrunnelsen for avgjørelsen er blant annet reduksjon i befolkningsveksten som gir behov for å se på kommuneplanens byutviklingsstrategi på nytt da denne baserer seg på en sterkere befolkningsvekst.

LES OGSÅ:

Beboeropprør mot Rådhuset

Store planer for nye Karlsrud

Detaljene ikke på plass

Byutviklingsbyråd Hanna Marcussen sier at de nå må gå en runde på hva som blir de nøyaktige konsekvensene av vedtaket.

- Karlsrud er nevnt som ett av områdene der planer om fortetting settes i bero. Gjelder det planene for stasjonsområdet på Karlsrud eller innbefatter det også de omfattende planene i Cecilie Thoresens vei fra Lambertseter senter til Karlsrud?

- Vi har foreløpig ikke avklart hvordan området på Karlsrud skal avgrenses. Det er viktig at vi får til en stedstilpasset utvikling med høy kvalitet, sier Marcussen.

- På Oppsal er det byggeprosjekter på gang som har kommet langt, slik som på Oppsal senter. For andre tomter, ligger det tegninger og planer på bordet. Får dette vedtaket konsekvenser for de prosjekter som allerede er i byggefasen i disse områdene?

- Det får ikke konsekvenser for prosjekter som er i byggefasen, vedtaket gjelder nye prosjekter som er i reguleringsfasen, sier byråden.

LES OGSÅ:

Vil bygge opptil åtte etasjer i Oppsalveien

Felles front mot uvettig fortetting i Oslo

Andre småhusområder

- Vedtaket nevner ikke noe om enkelte småhusområder som er under utvikling, som Holtet og Sæter. Hva skjer med nye byggeprosjekter i disse områdene?

Disse områdene er ikke nevnt i vedtaket, men byrådet skal nå bruke tid på å utarbeide forslag til ny kommuneplan. Vi har mottatt i overkant av 1000 høringsinnspill fra befolkningen som vi vil gå nøye gjennom. Vi er opptatt av å sørge for helhetlig planlegging som sikrer kvalitet, gode bomiljøer og grønn byutvikling, sier Marcussen.

LES OGSÅ:

Kommuneplanen: Byrådet vil bygge i høyden på Ulsrud

33 lokale steder på "fortettingsliste"

Ønsker kommunal styring

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier at hovedbudskapet er at de ønsker en byutvikling i Oslo som ikke styres av utbyggere, men av kommunen og innbyggerne selv.

- Kommuneplanen som ble vedtatt av Høyre-byrådet i 2015 er en plan for utbyggerstyrt fortetting av Oslo der etablerte bomiljøer endres radikalt og gevinsten går til pengesterke investorer. Det er vi imot. Derfor var det viktig å få med byrådet på å trykke på pauseknappen for å få en full konsekvensutredning i disse områdene. Støy, luftforurensning, befolkningsvekst og sosial infrastruktur må være en del av konsekvensutredningen, sier Moxnes.

Han trekker frem byggeplaner på Manglerud/Ryen som et eksempel.

- På Manglerud foreslås det å bygge høyt og tett i områder som er uegnet for boliger. Ryensvingen ligger rett ved E6. Og så har du eksempelet Karlsrud hvor det har blitt skissert byggehøyder opp mot 19 etasjer, slik vi ser i Bjørvika. Her er det allerede mye trafikk og fulle skoler og barnehager. Det er viktig at den sosiale og tekniske infrastrukturen utredes. Dette må på bordet før det vedtas detaljreguleringer, sier han.

LES OGSÅ:

Fullt hus på byrådenes "fortettingsmøte"

Vil bygge opptil ni etasjer på Oppsal

Innbyggermedvirkning

Moxnes understreker at vedtaket omfatter både pågående og fremtidige detaljreguleringer i disse områdene inntil det er gjennomført områderegulering med full konsekvensutredning.

- Hva med detaljreguleringer i andre småhusområder som ikke er nevnt i dette vedtaket?

- Vi ønsker en helhetlig behandling av kommuneplanen og vi ser hele Oslo under ett. Et viktig poeng for oss er også å sikre reell medvirkning fra innbyggerne. Jeg tror investorer i hele Oslo merker seg dette vedtaket, sier Rødt-lederen.

LES OGSÅ:

Lambertseter er ikke Bjørvika

Frykter trafikkaos i fremtidens Lambertseter

Høyre er bekymret

Pia Farstad von Hall (H), som sitter i byutviklingskomiteen i bystyret, er bekymret for konsekvensen av vedtaket.

- Vedtaket sier eksplisitt at de vil sette igang en områderegulering i disse områdene. Det er en veldig tid- og ressurskrevende prosess og er noe kommunen kun gjør når et større område skal utvikles. En slik prosess kan ta 5-7 år, sier Farstad von Hall.

- Det kan virke som de ikke helt vet konsekvensene av hva de har vedtatt. Når det gjelder Karlsrud så er det planer om ett prosjekt der i dag, og vi har vært tydelige på at vi ikke ønsker den størrelsen på prosjektet som utbygger legger opp til. Ellers mener vi at småhusområdet rundt skal bevares slik det er og da trenger man ikke en områderegulering, sier Høyre-politikeren.

Hun tror ikke bystyrets vedtak er til det beste for innbyggerne.

- Ja, man setter en pause på enkeltprosjekter, men de blir jo ikke borte. Og samtidig setter man igang et større utviklingsarbeid for disse områdene og det bekymrer meg. Dette er ikke noen stopp av fortettingen i Oslo, tvert om. Det er i tråd med det byrådspartiene har sagt at de ønsker i sitt forslag til ny kommuneplan, sier Pia Farstad von Hall.

Les saker om lokal utbygging og fortetting her!

Artikkeltags