OSLO: Etatsdirektør i Bymiljøetaten, Gerd Robsahm Kjørven, oppfordrer folk til å følge ekstra nøye med nå som gater og fortau ryddes. 

- Det blir viktig å passe på barn som leker, vår skrekk er at vi får hendelser tilsvarende jenta i Skien som ble måket inne. Det blir også viktig å følge med på skiltingen der man står parkert slik at vi får ryddet vekk snøen i gater med parkering, sier Robsahm Kjørven, i en pressemelding.

Også Bymiljøetatens egne folk skal følge ekstra godt med i disse dagene, opplyses det i pressemeldingen.

Livsfarlige strømledninger

Hafslund advarer også mot barns lek i de store snøhaugene som brøytingen etterlater seg, ettersom de mange steder er blitt så høye at de går over klatrevernet for strømmaster.

– Barn leker gjerne på snøhaugene, de liker å klatre og vet ikke at høyspentledninger er farlige, skriver Hafslund i en pressemelding.

Hafslund gjør også oppmerksom på at tung islast fører til lavthengende strømledninger mange steder i marka. De jobber med å fjerne tung snø og is på strømlinjene, og ber om tips fra publikum.

- Det kan være livsfarlig å komme i berøring med disse ledningene, advarer Hafslund og ber folk om å holde avstand og også passe på dyrene sine.

Hvis noen ser slike lavthengende ledninger, bør du varsle omgående på telefon 22 44 10 40. Telefonnummeret er døgnbemannet.

LES OGSÅ: Kjører for fullt før kulda kommer

Ikke sperr nødetatene

Et annet problem ved store snøfall er parkerte biler som hindrer nødetatene i å komme frem.

"Tenk på oss hvis dere skal parkere i gata (...) og det er høye brøytekanter og smal vei. Brannbiler og utrykningskjøretøy trenger minimum 3,5 meter fri vei. dette er livsviktig for folk i nød!" skriver Oslo brann- og redningsetat i et innlegg på Twitter.

LES OGSÅ DISSE DEBATTINNLEGGENE:

Bydelsdiskriminering

Ruter: Trafikksikkerheten kommer alltid først

Brøyting i Søndre Nordstrand

Mangler det drifts- og vedlikeholdsavtale?