Nå er det forbudt å fiske torsk på Østlandet

Av

Fiskeriministeren er bekymret for den lave bestanden av kysttorsk og vil bygge opp igjen bestanden.