Nå skal Østensjøvannet endelig oppgraderes

HÅPER PÅ BEDRE TIDER FOR ØSTENSJØVANNET: Nestleder Finn Arnt Guldbrandsen(t.v.) og leder i Østensjøvannets Venner, Amund Kveim synes det er gledelig med de nye endringene.

HÅPER PÅ BEDRE TIDER FOR ØSTENSJØVANNET: Nestleder Finn Arnt Guldbrandsen(t.v.) og leder i Østensjøvannets Venner, Amund Kveim synes det er gledelig med de nye endringene.

Artikkelen er over 5 år gammel

Etter flere år med venting, ser det omsider ut til at Østensjøvannet får den oppgraderingen vannet fortjener.

DEL
  • Ny vannregulator i nordenden
  • Ombygging av turvei ved Abildsøfeltet

Med en vannreguleringsmekanisme fra 60-tallet og bredde som stadig opplevde økende slitasje, var det på høy tid at arbeidet med oppgraderingen av Østensjøvannet endelig gikk i gang rett over nyttår. Det mener leder i Østensjøvannets Venner, Amund Kveim.

- Vi har ventet lenge på at dette arbeidet skal komme i gang. Det var helt avgjørende for både fugle- og plantelivet her at noe ble gjort, sier Kveim

Den nye vannregulatoren skal i hovedsak forhindre at raske vannstandsendringer og utilsiktet flom og nedtapping av vannet. Dette har blant annet ført til at hekkesesongen har blitt ødelagt for enkelte fuglearter.

- Dette er dramtatisk for de fugleartene som hekker i vannkanten, og vi har sett tendenser til at enkelte fuglearter ikke lenger kommer hit for å hekke - det er alvorlig, forteller nestleder i Østensjøvannets Venner, Finn Arnt Gulbrandsen.

Et annet stort problem er slitasjen på jorden og våtmarksområdene, sier Kveim, og forklarer:

- Forstyrrelser og strømmer i vannet, i tillegg til altfor store forandringer i vannstanden har ført til at godt over halvparten av våtmarksområdene de siste årene har forsvunnet. Vannet spiser seg mer og mer inn på turveien, noe som langt i fra er ideelt, verken for fuglelivet eller for folk som bruker området rundt vannet, sier Kveim.

LES OGSÅ: Ny vannregulator skal redde reir

Flytter turvei

I tillegg til ny vannregulator, blir også turveien langs Abildsøfeltet flyttet flere meter ut fra vannkanten. Dagens turvei blir tilplantet - dette som et tiltak for at vannkanten og våtmarksområdene forhåpentligvis skal kunne klare å rehabilitere seg selv igjen.

Kveim mener dette er helt vesentlig for at Østensjøvannet skal forbli den naturperlen den er i dag.

- Det er veldig viktig for oss at folk skjønner at vi gjør dette utelukkende for at Østensjøvannet skal fortsette å være det mest næringsrike og flotteste vannet i Oslo. Det er et fantastisk dyre- og planteliv her, og det må vi verne på best mulig måte. Da får jo de som bruker vannet et mye større utbytte av området også, sier Kveim.

Som en følge av endringene i turveien, satt Østensjøvannets Venner for to år siden opp et eget fugleobservasjonsskjul, som ble satt opp ved Smedbergbekens utløp. Den håper Kveim at folk får god bruk for når den nye turveien blir ferdig.

- Som en kompensasjon for at vi flytter turveien, satt vi opp et fugleobservasjonsskjul. Så selv om vi har hatt den der i noen år nå, så var det grunnen til at den ble satt opp. Den gir jo helt nye oppleveksesmuligheter, og er en del av en helhetlig plan, sier Kveim.

LES OGSÅ: Vil gi penger til naturperle

Ønsker flere endringer

I tillegg til endringer av turveien langs Abildsøfeltet, ønsker også Østensjøvannets Venner at ytterligere to steder langs vannet skal endres - østsiden av Bogerudmyra og ved Bølerbekkens utløp i sør.

- Vi ser at det er flere turstrekninger langs vannet som burde endres, og som er like nærme vannet som det strekket vi nå skal endre på. Derfor kommer vi i nær fremtid å søke om støtte til å gjøre noe også på disse strekningene, forteller Guldbrandsen.

Planene om å endre turveiene langs Østensjøvannet var et tema allerede tilbake i 1995. Da var det en botaniker ved navn Jan Wesenberg som rådet foreningen om å gjøre disse endringene for å skåne vannet. 20 år senere settes altså planene ut i livet.


Endringene langs vannet skal etter planen stå ferdig før hekkesesongen starter, 20. april.

LES OGSÅ: Østensjøvannets Venner er årets navn

Artikkeltags