ØSTENSJØVANNET: Flere har observert at det nylig dannet seg en film med en uvanlig farge på Østensjøvannet.

Dette skyldes en oppblomstring av blågrønnalger og Vann- og avløpsetaten (VAV) tok nylig en tur ut på vannet for å ta noen prøver. I noen tilfeller kan nemlig disse algene produsere gift.

LES OGSÅ: Liten sangstjerne ved Østensjøvannet

Alger og vasspest

Anna-Lena Beschorner, overingeniør ved VAV, Seksjon Vannmiljø, forteller at i Østensjøvannet finnes det både blågrønnalger og vasspest (en svartelistet plante, red.anm.).

– Disse konkurrerer om både lys og næringssalter (nærstoffer). Noen år «vinner» blågrønnalgene og vi får en oppblomstring som vi ser i år, andre år så «vinner» vasspesten og vi får en oppblomstring av vasspest, forteller Beschorner og legger til at man ikke får en stor oppblomstring av begge deler samtidig.

– Hva som påvirker hvem som vinner vet vi svært lite om. Oppblomstring som vi ser i disse dagene skyldes nok blågrønnalgene. Disse flyter i vannmassene, mens vasspest er en plante med blader som har røtter i bunnen, sier hun.

LES OGSÅ:

Vakker gjest ved Østensjøvannet

Våryre morgenfugler med kamera

Kan være giftig

Vannprøvene fra Østensjøvannet er nå sendt inn for en analyse hos en konsulent, men det kan ennå ta noen uker før VAV får svar på hva slags alger det er.

– Noen av disse algene produserer gift, andre ikke. Og noen produserer bare av og til, sier ingeniøren.

Hun sier at folk ikke skal være redde for å gå tur i området.

Om algene kan påvirke fuglelivet i Østensjøvannet, kan VAV ikke si noe om.

– Vi kan si mer når vi får svar på analysen av vannprøvene, sier Anna-Lena Beschorner.

LES OGSÅ: Fotograferte hønsehauken i akten

Lær mer om våtmarker

Vil du lære mer om Østensjøvannet og om våtmark?

Førstkommende søndag den 17. september er det Åpen dag på Våtmarkssenteret ved Østensjøvannet.

Håkan Billing fra Norsk Ornitologisk Forening holder bilde-kåseri klokken 12.30 om våtmarker med vekt på områdenes betydning for trekkende fugl.

Det blir servering ved Østensjø husflidslag samt muligheter til å få kjøpt husflidsartikler.

Hver søndag ut oktober vil det være Åpen dag på besøkssenteret, som ligger på Bakkehavn gård sør for Østensjøvannet, bak Abildsø sykehjem.

Den nye våtmarksutstillingen der er også åpen.

LES OGSÅ:

Trist skjebne for gråhegre

Se rotta angripe trosten!

Oslo-falkene har fått unger!