Gå til sidens hovedinnhold

Nå kan du møte arbeidshester i Østmarka

Artikkelen er over 5 år gammel

I disse dager bedrives skogsarbeid på gamlemåten - med hest og kjerre - i Lutdalen i Østmarka.

ØSTMARKA/LUTDALEN: Bymiljøetaten utfører for tiden tynningshogst i Lutdalen i Østmarka.

Lutdalen ligger mellom Lutvann og Nøklevann, og inngår i Hauktjern friluftslivsområde – et område som høsten 2013 ble vernet etter Markaloven på grunn av særlig gode frilutfslivskvaliteter.

Når Bymiljøetaten utfører tynningshogst i Lutdalen, er det for å skape et mer variert skogbilde.

For noen tiår siden var det vanlig å plante ny granskog etter hogster. Dette gav et mer monotont skogbilde enn hva forskningen viser at turfolket foretrekker.

- Vi tynner ut for å åpne opp landskapet litt. Da slippes lyset inn og vi bryter opp bildet av "granåkeren", forteller Øystein Skjær Kolseth, driftsleder i Østmarka for Bymiljøetaten.

LES OGSÅ: Blir du bitt av denne kan du få intens kløe i ett år

Naturlig foryngelse

De senere årene har Oslo kommune i stor grad unngått planting av ny skog, men heller lagt til rette for naturlig foryngelse. Dette vil si at hogstene er utført på et vis som legger til rette for at trærne som står igjen etter hogst sørger for at ny skog produseres.

I Lutdalen tas en god andel av grantrærne ut, mens andre treslag settes igjen. Dette skaper et mer variert skogbilde.

Saken fortsetter under bildet

LES OGSÅ:

Oslo-falkene har fått barn!

2,6 meter igjen før Nøklevann er fylt opp

Hest og kjerre

På grunn av at Lutdalen ligger i et verneområde ønsker Bymiljøetaten at alle tiltak skal gjøres skånsomt. Derfor blir tynningshogsten i Lutdalen utført av Bymiljøetatens egne skogsarbeidere med motorsag.

Tømmeret som tas ut er en fornybar og miljøvennlig ressurs, og blir kjørt ut til skogsbilveien med hest – på gamlemåten.

Saken fortsetter under bildet

Dette sørger ikke bare for en skånsom skogsdrift med lite terrengskader, men Bymiljøetaten mener at skogsdrift med hest i seg selv er en flott friluftslivsopplevelse!

- Det er en opplevelse i seg sjølv å komme hit og oppleve gammeldags skogsdrift, sier Kolseth. Han forteller at de holder på ut uken og trolig i noen dager i begynnelsen av neste uke også.

Bymiljøetaten bruker to arbeidshester som bytter på å ta en tørn. Eliz og Maya (på bildet). Kolseth sier at det fortsatt hender at de bruker hest der ekstra skånsom drift er nødvendig.

- Vi bruker også hest i undervisning, vi får en del skoleklasser som blir med ut og får oppleve gammeldags skogsdrift. Det er veldig populært, sier driftslederen.

LES OGSÅ:

Soppkontrollen er i gang

Trist skjebne for beveren

Flere skjøtselstiltak

Turen rundt Nøklevann er Østmarkas mest populære tur, og den nordre delen av Nøklevann, også Sarabråten og Korketrekkeren, inngår i Hauktjern friluftslivsområde.

Her finner man stor og gammel granskog, langstrakte åser med furuskog, vakre daler, bekker og vann og et rikt dyre- og fugleliv. Men det er fortsatt mulig å gjøre tiltak for å gjøre turopplevelsen enda bedre.

Da Bymiljøetaten ble tildelt forvaltningsmyndighet for Hauktjern friluftslivsområder, startet prosessen med å lage en forvaltningsplan samt en skjøtselsplan for området. Blant skjøtselstiltakene er slått av engene ved Sarabråten. Dette blir utført i august hvert år.

Flere av skjøtselstiltakene som utføres i Hauktjern friluftslivsområde støttes med midler fra Miljødirektoratet. Dette gjelder også tynningshogsten i Lutdalen.

Turfolket i Østmarka har nå en fin mulighet til å oppleve skogsdrift på gamlemåten. Bymiljøetaten forteller at mange er nysgjerrige på hvordan skogsdrift med hest utføres og at tilbakemeldingene har vært positive.

Les flere saker om Østmarka på noblad.no/østmarka