Fant klær og pokerspill i skråning – Politiet kom for å rydde opp