Mindreårige drakk alkohol på påskefester på Katten

Av

Politiet måtte flere ganger i påsken legge veien til badestrendene langs Mosseveien, der våryre ungdommer måtte roes ned.