Politivakttjenesten ved Manglerud flytter - nå må du enten til politihuset på Grønland eller til Stovner for å levere anmeldelse

Politivakttjenesten ved Manglerud politistasjon samlokaliseres fra nyttår med politivakten på Stovner politistasjon, men vil for besøkende være stengt allerede fra og med mandag 16. desember.