Taxifører grisekjørte på Ryen og privatperson ble tatt i 136 km/t på E6

Av

To bilførere får god tid til å angre seg etter at de holdt altfor høy fart på E6 i helgen.