Front mot front, pistolsikting og råkjøring ut i myr

Av

Råkjøring, ordensforstyrrelser, brannmeldinger og en frontkollisjon er innslag i politiloggen.