Rådyr lever farlig i byen: Rundt hundre blir påkjørt hvert år, flere tas av hunder og en vanlig hageplante kan forgifte dem

Biler, hunder og en vanlig hageplante er blant truslene rådyr møter på når de om vinteren beveger seg inn til bebyggelsen for å finne mat.