Vil heller ha kontor og hotell enn boliger nederst i Vårveien

Nordstrand bydelsutvalg mener støyforholdene gjør at Vårveien 51 er mer egnet for kontor, næring og hotell enn boliger.